Projekt Queer Geography původně vznikal jako dobrovolný volnočasový projekt, který na sebe vzal podobu minimalistických webových stránek, které fungovaly od roku 2012. Mezi lety 2015 – 2017 zakladatel Queer Geography stránku významně proměnil a postupně při jejím provozování vykrystalizovala ve větší projekt, který dal vzniku našemu spolku. Ačkoliv věříme, že práce, kterou lidé vykonávají dobrovolně je vysoce cenná, jsme zároveň přesvědčeni, že k tomu abychom byli schopní naše nově stanovené a jistě ambiciózní cíle naplňovat kvalitně, je potřeba abychom tuto činnost nevykonávaly zcela bez prostředků v podobě grantů, finančních darů, sponzorů či dalších forem pomoci. Budeme velmi vděční za jakoukoliv podporu od všech z Vás, kterým nejsou problémy jimž se věnujeme lhostejné. Bez Vaší podpory se neobejdeme.

Bankovní spojení: Queer Geography, z. s.: 2101340775 / 2010 , Fio banka.

Velmi za Vaše dary předem děkujeme!