Stránka zprovozněna

Stránka zprovozněna

Po několika měsících rozvažování jsem se rozhodl spustit tento web, jehož primárním účelem bude poskytovat odborné, avšak srozumitelnou formou podané, informace týkající se široké oblasti lidské sexuality a nejrůznějších společenských a kulturních aspektů, kterých se dotýká. Název stránky je odvozen z oboru tzv. queer geografie, který se překrývá s oborem tzv. geografií sexualit. Jedná se o interdisciplinární…

Read More