Caster Semenya vs. IAAF: vyjádření Psychologické společnosti Jižní Afriky

Caster Semenya vs. IAAF: vyjádření Psychologické společnosti Jižní Afriky

Komentář Michala Pitoňáka:

V posledních letech, jsme v rámci stále propojenějšího světa svědky posouvajících se sportovních rekordů a zdánlivě možná i posouvání lidských možností. Zdá se, že v rámci čím dál tím propojenějšího světa dokážeme snáze najít ty nejlepší, nejrychlejší a nejsilnější, ty které posléze, v rámci vrcholového sportu, vidíme slavit úspěch. Pokud se ale ohlédneme za tím, že jsou doposud sportovní kategorie děleny dle pohlaví (pouze binárně) na muže a ženy, pak je zřejmé, že sport, hledající od své podstaty extrémy, dříve či později, narazí na limity takto hrubého dělení. Všechny lidi jednoduše nelze dělit ze 100 % pouze na ženy a muže. Je tomu tak proto, že pohlaví ve skutečnosti není binární (více o tom jsme psali zde), ale je spíše spojitým spektrem, kdy většina sice je na opačných koncích (řekněme např. geneticky na XX konci a XY konci; nebo dle stereotypních barev na červeném nebo modrém konci), avšak v rámci přirozeného spojitého pohlavního/genderového kontinua najdeme i lidi "mezi". Lidé, kteří jsou takto "mezi" pak mají nejrůznější charakteristiky, jimiž vybočují z většinového davu, vybočují pak ale zcela logicky i z průměrného výkonu a díky tomu mohou slavit úspěch na sportovištích, nebo nemohou? Sport je oblastí, která vítá extrémy, tak jako jsme si již zvykli, že mezi vytrvalostními běžci budou slavit velký úspěch především muži z Etiopie a Keni, mohli bychom si i zvyknout na to, že v řadě disciplín prostě budou dominovat ti/ty/ty*i, kteří/které díky své intersexuální přirozenosti porazí ženy či muže, kteří/které tyto nepříliš časté, avšak přirozené rysy, nemají. Možná bychom si to ve většině přáli, aby svět byl složen jen z nul a jedniček, ale nezapomínejme, že svět není digitální, ale analogický, spojitý a nikoliv nespojitý. Naše rostoucí pochopení této skutečnosti by to mělo reflektovat.   

Následující text je neoficiálním českým překladem vyjádření Psychologické společnosti Jižní Afriky, která se vyjádřila k nedávnému rozsudku, který zakázal Caster Semenya, bez nutnosti snížit její hladinu testosteronu, soutěžit.

Originál vyjádření naleznete zde: https://www.psyssa.com/the-psychological-society-of-south-africa-psyssa-sexuality-and-gender-division-issues-a-press-statement-regarding-the-court-of-arbitrations-ruling-in-the-case-of-caster-semenya-vs-the-in/

Přeložil Michal Pitoňák:

Určeno k okamžitému vydání,

Psychologická společnost Jižní Afriky (PSYSSA)
Odbor pro záležitosti sexuality and genderu

Problémy a tisková prohlášení ve věci soudní arbitráže případu

Caster Semenya
vs.
Mezinárodní atletická federace (IAAF)[1]

 

    1. květen 2019

Odbor pro záležitosti sexuality and genderu (SGD) při Psychologické společnosti Jižní Afriky (PsySSA) je zcela konsternován výsledem soudního procesu ve věci Caster Semenya[2] proti Mezinárodní atletické federaci (IAAF), které se vztahovalo ke stanovení hladiny testosteronu. Navržené pravidlo má stanovit limit hladiny testosteronu u ženských atletek, určijící jejich způsobilost v rámci určitých tratí.

Ačkoli technologie určené k ověřování genderu/pohlaví odhalily, že existuje značná rozmanitost, přesahující prosté konstruované binární dělení na muže a ženy, soud rozhodl ve prospěch Atletické federace, a v podstatě tak umožnil této federaci rozhodovat o přirozenosti lidského těla. Vědecká zjištění přitom naznačují, že pohlavní rozmanitost nesouvisí pouze s hormonálními podmínkami, ale že další široká rozmanitost existuje i na úrovni anatomické a biologické. Rozdílnost v pohlavním vývoji (DSD)[3] není proto nemocí, ale přirozeně se vyskytujícím stavem, který je lidstvu vlastní.

PsySSA vnímá tento soudní verdikt jako porušení lidských práv, neboť tento typ diskriminace může vést nejen k marginalizaci (ke které došlo již v tomto případě) ale rovněž k možné újmě na fyzickém zdraví, protože Caster Semenya bude nyní nucena podstoupit hormonální terapii aby mohla soutěžit (pozn. překladatele: aby mohla soutěžit s uměle sníženou hladinou testosteronu).

Ústava Jižní Afriky podporuje lidskou důstojnost, rovnost, podporování lidských práv a svobodu všech (Jihoafrická republika, 1996).

Nejenže PsySSA obhajuje ústavu země, ale také „respektujeme a lidská práva osob rozmanitých z hlediska sexuality a genderu a jsme zavázaní k nediskriminaci na základě sexuality a genderu, včetně, nikoliv však výhradně, sexuální orientace, genderové identity a biologické různosti” (Victor, Nel, Lynch & Mbatha, 2014, p.296).

Jako člen Mezinárodní psychologické sítě zamřené na otázky související s lesbami, gayi, bisexuálními, trans a intersex lidmi (IPsyNet)[4]. PsySSA v roce 2016 schválila Prohlášení a Závazek IPsyNet-u, které představuje rostoucí celosvětový konsensus odborných autorit založený na psychologické vědě, poukazující na to, že LGBTIQ+ identity a jejich prožívání jsou normálními a zdravými variantami fungování lidí a jejich vztahů (IPsyNet, 2018).

Odborníci a odbornice v oblasti psychologie se domnívají, že diskriminace je v rozporu s mezinárodními lidskými právy (PsySSA, 2017). Nedodržování lidských práv lze považovat za devalvující, ponižující a škodlivé. Nasazení nepotřebné terapie lze nahlížet jako neetické a nelze ji uvažovat jako příklad dobré lékařské praxe (PsySSA, 2017). Tento verdikt představuje nebezpečný precedens, v jehož rámci nastavuje pravidla IAAF, my však souhlasíme s výzvou Světové lékařské asociace, který lékařům a lékařkám po celém světě doporučeje toto pravidlo IAAF neimplementovat.

Jako národně reprezentativní a největší psychologická společnost Jižní Afriky stojíme pevně v opozici vůči diskriminaci na základě pohlavního rozvoje, sexuální a genderové rozmanitosti, stejně tak jako se stavíme proti patriarchátu a sexismu.

 

Odkazy na literaturu (původní):

International Psychology Network for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Issues (IPsyNet). (2018, June). IPsyNet statement on LGBTIQ+ concerns. Washington, DC: Author. Retrieved from http://www.apa.org/ipsynet/advocacy/policy/statement-commitment.aspx

Psychological Society of South Africa. (2017). Practice guidelines for psychology professionals working with sexually and gender-diverse people. Johannesburg: Author.

Republic of South Africa. (1996). Constitution of the Republic of South Africa (Act 108 of 1996). Government Gazette38. Pretoria: Government Printers.

Victor, C. J., Nel, J. A., Lynch, I., & Mbatha, K. (2014). The Psychological Society of South Africa sexual and gender diversity position statement: Contributing towards a just society. South African Journal of Psychology, 44(3), 292–302. doi:10.1177/0081246314533635

 

Poznámky:

[1] Toto prohlášení sestavil*a Chris/tine McLachlan (MSocSc; MTh, MA), klinický*á psycholog*žka, člen*ka PsySSA SGD a doktorský*á kandidát*ka (UNISA).

[2] Caster Semenya je atletkou/běžkyní Jižní Afriky na 800 metrů, dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná světová šampionka.

[3] „To se vztahuje k inkluzivnímu seskupení rozmanitosti v pohlavních charakteristikách, mimo jiné včetně intersexuálních lidí“ (PsySSA, 2017). Všimněte si, že většina lidí s poruchou sexuálního vývoje (DSD) dává přednost výrazu „rozdílnost“ před výrazem „porucha“, protože se nepovažují za nemocné, což by používání slova porucha mohlo značit.

[4] IPsyNet se skládá z různých psychologických organizací po celém světě, všechny prosazují lidská práva, důstojnost, respekt, porozumění a blahobyt sexuálně a genderově rozmanitých lidí, stejně jako lidí s DSD (PsySSA, 2017).