Boží matka rovnosti

Na protest proti tomu, že kněží v Płocké farnosti vytvořili umělý hrob s homofobním vzkazem, Varšavské svobodné aktivistky spustily kampaň, při které v Płocku vyvěšovaly plakáty Panny Marie čenstochovské s duhovou svatozáří, kterou nazvaly „Boží matka rovnosti.“