Dokument LGBT invaze

Veřejnoprávní televize v předvečer nedělních voleb odvysílala dokument s názvem „LGBT invaze“. V něm se tvrdí, že LGBT lidé jsou placení zahraničními neziskovými organizacemi, aby se účastnili Průvodů rovnosti. „Kdo a za jakým účelem financuje LGBT průvody?“ ptá se dokument. „Jaké jsou jejich metody a zdroje financování? Jak tahle ‚LGBT invaze‘ funguje?“