Opozice proti chartě LGBT

Proti Chartě LGBT+ se zvedla ohromná opozice ze strany náboženských a politických osobností, jejíž součástí byli například Polská biskupská konference, první náměstek ministra spravedlnosti Patryk Jaki, zastupující ministr školství, radnice několika měst (1, 2 a 3), vůdce Kukiz’15 Pawel Kukiz, který prohlásil, že Charta LGBT+ „spíše dává práva pedofilům, než aby chránila děti“, a také Dětský ombudsman.