Rafał Trzaskowski

Varšavský primátor Rafał Trzaskowski podepsal Varšavskou LGBT+ deklaraci a zavedl pro Varšavu Chartu LGBT+, jíž se varšavská radnice zavázala zlepšit situaci LGBT lidí, například zahrnutím LGBT zkušeností do antidiskriminačních programů a zavedením sexuální výchovy do škol.