Zastavení podpory NGO

Podkarpatské vojvodství zastavilo podporu neziskových organizací, které „podkopávají identitu manželství“. Stalo se tak uplatněním klauzule z Krajské listiny rodinných práv, kterou spoluvytvářelo Ordo luris.