We apologize for the inconvenience, but the English content of this page is under construction. Thank you for your understanding.

Jak dlouho trvá tzv. diagnostické okénko, které ovlivňuje spolehlivost testování na přítomnost viru HIV? Jaká je délka diagnostického okénka, o kterém se příliš často nemluví?

Diagnostické okénko je termín, který užíváme pro časové období, které trvá mezi okamžikem potenciální expozice vůči infekci (zde HIV) a okamžikem, kdy diagnostický test poskytne přesný výsledek.

Infikovaná osoba však může být velmi infekční již během trvání období diagnostického okénka, navzdory tomu, že by v tomto období šla na test a výsledek byl negativní.

Obvyklá délka diagnostického okénka pro 4. generaci testů na protilátky jsou čtyři týdny. Po čtyřech týdnech se vytvoří v těle protilátky až u 95 % všech nově infikovaných osob (viz. obrázek). Avšak s 99,9% pravděpodobností bude test spolehlivý až po uplynutí 12 týdnů, tedy po uplynutí lhůty, kdy se protilátky vytvoří u 99,9 % ze všech lidí.

Čas nutný pro vytvoření detekovatelných protilátek:

První protilátkou (antigenem), kterou lze v těle infikovaných osob zaznamenat je protilátka p24. Ta se začíná tvořit mezi 1. a 8. týdnem po expozici. Testy na přítomnost protilátky p24 však při včasném použití nejsou přesné, mohou být i negativní. Proto je potřeba nechat se testovat vždy provádět až po uplynutí diagnostického okénka, které vždy počítáme od první chvíle, kdy jsme mohli přijít do kontaktu s virem HIV.

Jen u malého množství lidí lze protilátky zaznamenat po dvou týdnech, po 4 týdnech se ukáže u 95 % případů, avšak pro 99,9% jistotu čekejte až na 12. týden.

Závěry:
  • Pokud jste se nakazili virem HIV, můžete svůj stav zjistit s 95% pravděpodobností nejdříve po 4 týdnech od možné infekce, a s 99, 9% pravděpodobností až po 12 týdnech.
  • Dřívější test se Vám může mylně projevit jako negativní.
  • Osoby, u kterých ještě nejsou vytvořeny protilátky, u kterých tedy nelze ještě přítomnost viru HIV potvrdit však jsou infekční již v průběhu trvání diagnostického okénka.
Citační vzor: Michal Pitoňák. "Diagnostic window in HIV testing", Queergeography.cz [online] - 13/04/2019, [cit. 06/07/2022] , https://www.queergeography.cz/en/hiv-en/diagnostic-window-in-hiv-testing/.