pilíř 1

 

pilíř 1

 

pilíř 1

 

pilíř 1

 

pilíř 1

 

5 Pilířů QG

Kde se LGBTQ+ lidé cítí nejsvobodněji? Z jakého důvodu a účelu dochází k pořádání tzv. gay pridů? Proč existují "gay bary" či celé "gay čtvrti"? Jaký je rozdíl mezi životem LGBTQ+ osob ve městech a na venkově? Podobné a další otázky řešíme ve geografiích sexualit.

 

 

více info

V některých zemích jim jsou přiznána práva, ale v jiných nikoliv?Jaké problémy související s neuznání lidských práv žen, LGBTQ+ lidí či s nedostatečným uznáním jejich práva na kontrolu nad vlastním tělem, či možnosti vytvářet vztahy, rodiny? Tyto a mnodé další otázky spadají do oblasti tzv. sexuálního občanství.

Více informací

Proč musejí procházet coming-outem jen ne-heterosexuální osoby? Proč od každého vyrůstajícího člověka automaticky očekáváme, že bude v dospělosti heterosexuální? Jaké specifické problémy řeší LGBTQ+ osoby v průběhu svého života v heteronormativní společnosti? Tyto a mnodé další otázky řeší LGBTQ psychologie.

 

více info

Proč tvoří gayové, bisexuálové a další muži více než 70 % ze všech nově infikovaných virem HIV? Jak ovlivňuje stigma související s ne-heterosexualitou či HIV-pozitivitou jejich přístup ke zdravotní péči? Jsou gayové jednoduše promiskuitní, nebo obtížněji hledají stálého partnera? Tyto a další otázky nahlížíme skrze syndemický přístup. 

Co je základem společenských norem? Co je to heteronormativita? Jak se vzájemně ovlivňují queer a feministická teorie? Co je to intersekcionalita? Jak se liší gender od pohlaví? Bude umělá inteligence chápat co je to žena nebo muž? Co je to vlastně sexualita? Filozofie je základem vědeckého poznání.