We apologize for the inconvenience, but the English content of this page is under construction. Thank you for your understanding.

Stručný vývoj postavení "homosexuality" (ne-heterosexuality) v Česku (a v Československu)

30. léta - v této době Československo patřilo k nejliberálnějším a nejvyspělejším zemím světa, již touto dobou se u nás projevovaly tendence ke zrovnoprávnění sexuálních menšin, respektive k odtrestnění "homosexuality". Mezi lety 1931-32 u nás dokonce vycházel časopis Hlas sexuální menšiny, jehož obsah ukazuje na vyjímečné dědictví a rozvinutost naší společnosti, jež v této době byla daleko v předstihu i vůči západním, ne-slovanským zemím.

40. léta - intervence nacistického Německa a příchod komunismu zcela přerušily dřívější liberalizační tendence na kulturní a občansko-společenské úrovni, došlo k tabuizaci sexuální orientace a k téměř neprodyšné cenzuře v rámci tisku.

50. léta - navzdory společenské tabuizaci, se v Československu progresivně rozvíjela psychiatrie a sexuologie, tedy vědecké obory se zájmem o studium sexuální orientace. Ačkoliv mnozí v této době užívali, z dnešní perspektivy neetické a politování metody, tehdejší pokusy o "léčbu" homosexuality (Kurt Freund a jeho averzivní terapie), paradoxně významně přispěly k celosvětovému prokázání přirozenosti, neléčitelnosti a neměnnosti sexuální orientace, tedy k významnému přínosu české sexuologie v rámci celosvětového měřítka.

1961 - na základě přesvědčivých výsledků v oblasti sexuologie dochází k právní dekriminalizaci konsensuálního homosexuálního styku, kdy Československo se stalo jednou z prvních zemí v Evropě, která k tomuto kroku dospěla (např. Vých. Německo až v roce 1968, celá Velká Británie až v roce 1981). Ačkoliv perzekuce a potenciální vydírání ne-heterosexuálních občanů ze strany StB pokračuje a legální hranice způsobilosti homosexuálního styku byla stanovena až od 18 let (ve srovnání s 15 lety u heterosexuálního styku).

1973 - v tomto roce byla homosexualita jako diagnóza vyškrtnuta z Diagnostického a Statistického Manuálu mentálních poruch, tzv. DSM III který pravidelně aktualizuje uznávaná Americká Psychiatrická Asociace (APA)

80. léta - vlivem celosvětové pandemie HIV/AIDS dochází k prolomení komunistické tabuizace "homosexuality" a pomalu začínají i na veřejnost pronikat první zprávy o "homosexuálech". Příkladně v tomto období tabu narušila i tehdy v Československu očerňovaná avšak dle všech měřítek zcela výjimečná legenda celosvětového tenisu Martina Navrátilová.

90. léta - vlivem porevolučně nově zformovaného aktivizmu Sdružení organizací homosexuálních občanů v ČR (SOHO) došlo k prvnímu významnému kroku ke zrovnoprávnění a ke sjednocení legální věkové hranice stejnopohlavního a různopohlavního styku na 15 let (rok 1990). V tomto roce rovněž Světová zdravotnická organizace (WHO) plně uznala, že homosexualita musí být vyškrtnuta ze seznamu duševních onemocnění, v roce 1993 k tomuto vyškrtnutí došlo i v České republice.

2001 -  vstupuje v platnost anti-diskriminační zákon zakazující diskriminaci na základě sexuální orintace na pracovišti, tato legislativní úprava souvisela s přistoupením do Evropské Unie v roce 2004.

2006 - po 17ti letech úsilí SOHO a později Gay iniciativy vstupuje v Česku v platnost zákon o registrovaném partnerství, jehož součástí byl i diskriminační paragraf zakazující registrovanému partnerovi požádat o individuální adopci, na kterou mají jinak právo všechny způsobilé osoby v České republice. Tento fakt byl v roce 2016 na základě soudního procesu Ústavní soudem České republiky uznán za protiústavní.

autor příspěvku:
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Citační vzor: Michal Pitoňák. "Concise summary of development of non-heterosexuals’ people standing in Czechia", Queergeography.cz [online] - 13/04/2019, [cit. 29/09/2022] , https://www.queergeography.cz/en/lgbtq-psychology/concise-summary-of-development-of-non-heterosexuals-people-standing-in-czechia/.

Literatura:

Himl, P., Seidl, J., & Schindler, F. (2013). Miluji tvory svého pohlaví. Praha: Argo.

Jiří Hromada. Historie SOHO a GI v ČR. Gay Iniciativa. [online]. [cit. 2016-08-14]. Dostupné z: http://gay.iniciativa.cz/www/index.php?page=clanek&id=5

Pitoňák, M. (2016). Trnitou cestou k důstojnosti. A2larm. Retrieved from http://a2larm.cz/2016/07/trnitou-cestou-k-dustojnosti/