We apologize for the inconvenience, but the English content of this page is under construction. Thank you for your understanding.

V kontextu veřejné, ale i odborné diskuse na téma manželství párů stejného pohlaví se pravidelně skloňují i nejrůznější demografické ukazatele jako “sňatečnost”, “rozvodovost” a další. Pro přehlednost, dlouhodobé datové řady pro vybrané ukazatele zobrazujeme i na našich stránkách.

Data zpracoval: Michal Pitoňák
Zdroj dat: Český statistický úřad


Vývoj sňatečnosti a rozvodovosti mezi lety 1989-2017


Aktuální úhrnná rozvodovost manželství párů rozdílného pohlaví

Poznámka: Úhrnná rozvodovost je nejčastěji využívaným ukazatelem pro mezinárodní srovnání (mimo jiné je publikována ve statistikách Rady Evropy). Vyjadřuje úroveň rozvodovosti manželství, neboli jaký podíl původně uzavřených manželství se rozvede. Vztahuje tedy rozvody ke sňatkům, ze kterých vycházejí. (více na http://demografie.info/)

Vývoj úhrnné rozvodovosti manželství párů rozdílného pohlaví v čase

Poznámka: Úhrnná rozvodovost je nejčastěji využívaným ukazatelem pro mezinárodní srovnání (mimo jiné je publikována ve statistikách Rady Evropy). Vyjadřuje úroveň rozvodovosti manželství, neboli jaký podíl původně uzavřených manželství se rozvede. Vztahuje tedy rozvody ke sňatkům, ze kterých vycházejí. (více na http://demografie.info/)

Manželství a rodina – podíl dětí narozených v/mimo manželství