geoqol-logo-20142

Výzkumné centrum GEOQOL (Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických a společensko-ekonomických souvislostech) je pracovní skupina složená především z vědecko-pedagogických pracovníků a studentů katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Centrum se zajímá především o analýzu aktuálního zdravotního stavu obyvatelstva, způsoby individuální i celospolečenských péče o něj jako i o vlivy životního prostředí a socioekonomického klimatu na zdraví člověka. To vše v kontextu měnící se intenzity a struktury studovaných procesů a faktorů na zdravotní stav populace v prostoru a čase.

Odkaz na stránky centra: http://geoqol.natur.cuni.cz/