Jak dlouho trvá tzv. diagnostické okénko, které ovlivňuje spolehlivost testování na přítomnost viru HIV? Jaká je délka diagnostického okénka, o kterém se příliš často nemluví?

Diagnostické okénko je termín, který užíváme pro časové období, které trvá mezi okamžikem potenciální expozice vůči infekci (zde HIV) a okamžikem, kdy diagnostický test poskytne přesný výsledek.

Infikovaná osoba však může být velmi infekční již během trvání období diagnostického okénka, navzdory tomu, že by v tomto období šla na test a výsledek byl negativní.

Obvyklá délka diagnostického okénka pro 4. generaci testů na protilátky jsou čtyři týdny. Po čtyřech týdnech se vytvoří v těle protilátky až u 95 % všech nově infikovaných osob (viz. obrázek). Avšak s 99,9% pravděpodobností bude test spolehlivý až po uplynutí 12 týdnů, tedy po uplynutí lhůty, kdy se protilátky vytvoří u 99,9 % ze všech lidí.

Čas nutný pro vytvoření detekovatelných protilátek:

První protilátkou (antigenem), kterou lze v těle infikovaných osob zaznamenat je protilátka p24. Ta se začíná tvořit mezi 1. a 8. týdnem po expozici. Testy na přítomnost protilátky p24 však při včasném použití nejsou přesné, mohou být i negativní. Proto je potřeba nechat se testovat vždy provádět až po uplynutí diagnostického okénka, které vždy počítáme od první chvíle, kdy jsme mohli přijít do kontaktu s virem HIV.

Jen u malého množství lidí lze protilátky zaznamenat po dvou týdnech, po 4 týdnech se ukáže u 95 % případů, avšak pro 99,9% jistotu čekejte až na 12. týden.

Závěry:
  • Pokud jste se nakazili virem HIV, můžete svůj stav zjistit s 95% pravděpodobností nejdříve po 4 týdnech od možné infekce, a s 99, 9% pravděpodobností až po 12 týdnech.
  • Dřívější test se Vám může mylně projevit jako negativní.
  • Osoby, u kterých ještě nejsou vytvořeny protilátky, u kterých tedy nelze ještě přítomnost viru HIV potvrdit však jsou infekční již v průběhu trvání diagnostického okénka.
Citační vzor: Michal Pitoňák. "Diagnostické okénko při testování HIV", Queergeography.cz [online] - 14/08/2017, [cit. 06/07/2022] , https://www.queergeography.cz/hiv/diagnosticke-okenko-hiv/.