Já a COVID-19 výsledky ze studie

Studie byla vytvořená za účelem zvýšení našeho porozumění dopadů probíhající pandemie koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 v Česku.

Práce na tomto dotazníku je výsledkem dobrovolné činnosti spolku Queer Geography. Dotazník sestavil předseda Queer Geography RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D., který pracuje v Národním ústavu duševního zdraví, kde se, mimo jiné, zabývá problematikou sociální psychologie a epidemiologie HIV.

 • Anonymní dotazování bylo spuštěno 3. 4. 2020 a ukončeno 14. 4. 2020.
 • Sběr dat probíhal prostřednictvím online dotazníkového systému, šířeného skrze sociální média a odkazy na internetu.
 • Za data odpovídá spolek Queer Geography, projekt vznikl ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ)

Cíle dotazníku:

 1. Zjistit reálný dopad probíhající epidemie na fyzické a duševní zdraví jak u osob infikovaných koronavirem SARS-CoV-2, tak i všech občanů v Česku, kteří jsou aktuálně epidemií ohroženi.
 2. Vyhodnotit obecnou seznámenost s příznaky onemocnění.
 3. Sledovat stigmatizaci, diskriminaci a násilí namířené proti osobám s COVID-19, popřípadě proti osobám, které jsou z nejrůznějších, pandemií motivovaných důvodů, nyní terčem útoků a nesnášenlivosti.
 4. Sledovat dopady opatření na každodenní život lidí, na jejich studium, zaměstnání a ekonomickou stabilitu respektive na riziko finanční tísně – včetně otázek týkající se možnosti práce z domova.
 5. Za použití k tomu určených psychometrických nástrojů vyhodnocovat míru strachu z nákazy, tedy ukazatel, který se může projevit jako klíčový pro porozumění efektivity a vlivu zavedených opatření.
 6. Analyzovat používání médií.
 7. Porozumět dopadu zvýšeného užívání sociálních médií a sítí v čase prodloužené doby, kterou většina z nás tráví v nyní v domácím prostředí.
 8. Zaměřit se na míru dodržování preventivních opatření, avšak i míru porozumění jejich účinnosti.
 9. Změřit obtížnost/snadnost dostupnosti prostředků, jakými jsou roušky, dezinfekce či další.
 10. Zjistit postoje a názory ohledně povinného užívání roušek.
 11. Zjistit míru zapojení do dobrovolnických aktivit.
 12. Poděkovat všem, kteří pomáhají.