Diskriminace a stigmatizace související s probíhající pandemií koronaviru či nemocí COVID-19

Než přejdeme k našim zjištěním, která se týkají diskriminace, pozastavme se u definice tohoto značně nadužívaného pojmu, dle veřejného ochránce práv:

Důvody, které je možné označit jako diskriminační, nejsou libovolné. Antidiskriminační zákon hovoří o rase, etnickém původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientaci, věku, zdravotním postižení, náboženském vyznání, víře a světovém názoru. Další zákony obsahují i jiné důvody, jako např. majetek, členství v odborových organizacích či v politických stranách a hnutích, rodinný stav atd.

V závěru příslušné stránky veřejný ochránce práv uvádí, že:

Aby se jednalo o diskriminaci podle antidiskriminačního zákona, musí jít o zásah do lidské důstojnosti.

Lidská důstojnost pak souvisí velmi úzce s druhým pojmem – stigmatem resp. stigmatizací, kterou definuje například Goffman (1963: 3), jako:

Silně diskreditující atribut sociální identity, který redukuje nositele tohoto atributu z kompletního a běžného člověka na poskvrněnou osobu s nižší hodnotou.

Na základě množících se zpráv o nejrůznějších formách diskriminace, jako následku pandemického šířeního nového koronaviru, jsme se rozhodli v našem dotazníku věnovat diskriminaci a stigmatizaci náležitou pozornost. Jak uvidíte níže v naší kvalitativní analýze, aktuální opatření a celospolečenská reakce na hrozbu šířícího se onemocnění COVID-19, dala vzniku novým formám diskriminace a motivovala nový typ stigmatizace v naší společnosti.

Stalo se vám něco z následujícího výčtu, a souviselo to s probíhající pandemií koronaviru či nemocí Covid-19?

Tyto první odpovědi nám naznačují, že k určitému a pociťovanému zásahu do důstojnosti lidí, v souvislosti s šířením původce onemocnění, docházelo. Dále se tedy podíváme nejprve na subjektivně vnímanou diskriminaci v posledních 14 dnech a zanalizujeme si jednotlivé typy událostí, dle výpovědí, které nám lidé s důvěrou poskytli.

Setkal/a jste se v předešlých 14 dnech s nějakou formou diskriminace či jste byl/a svědkem diskriminace či jiného druhu nevhodného chování v důsledku nemoci Covid-19?

Typy diskriminačních zkušeností, v pořadí dle jejich zastoupení v rámci obdržených výpovědí od 188 osob.


 Nadměrná ostražitost, podezřívavost, udavačství s nepříjemnými důsledky 
 • Nejčastější typ zkušenosti, která byla vyhodnocována jako diskriminační.
 • Vyskytla se v 18,9 % všech zaznamenaných výpovědí.
Příklady zkušeností:

Problém se sousedkou. Jsem zdravotník z oddělení, kde prokázala nákaza.

muž (49), Pardubický kraj

Partnera odvezla sanitka s podezřením na covid -19 sousedi si to natáčeli na video rozposílali to a tak časté telefonáty.

žena (41), Liberecký kraj

Odkašlání na veřejnosti. Pod rouškou mi vyschlo v krku a potřebovala jsem si odkašlat. Ostatní na mě koukali, jako bych byla prašivá.

žena (26), Středočeský kraj

Nenávistné zprávy a volání kolegyni, která byla pozitivní.

žena (51), Středočeský kraj

Byla jsem „vyhozena“ z prodejny benzinové pumpy řekla bych až lehce hysterickou slečnou prodavačkou, která na mě ječela, že uvnitř mohou být najednou jen dva lidé (ne, opravdu jsem nevěděla, že už uvnitř někdo je). Zajímavé na tom je, že tutéž zkušenost zažil na stejné benzince můj kolega o dva dny později.

žena (35), Jihomoravský kraj

Já i dcera pracujeme ve zdravotnictví…….přítel se beze slova „tajně“ odstěhoval……štítil se :-)))

žena (54), Hlavní město Praha

Kvůli řádně ukončené karanténě jsem nebyl vpuštěný do firmy, dokud nepřinesu povoleni od doktora.

muž (30), Zlínský kraj

 Nevraživost a podezřívavost vůči určitým skupinám (chalupáři, pendleři, Pražáci) 
 • Druhý nejčastější typ zkušenosti, která byl hodnocen jako diskriminační.
 • Vyskytl se v 17,3 % všech zaznamenaných výpovědí.
Příklady zkušeností:

Jsem pendler, i když jsem doma celý březen i teď lidi píší nenávistné dopisy, nechtěli mne obsloužit v lékárně, když jsem si vyzvedával životně důležité léky a předložila jsem kartičku pendlera. Přátelé posílají i hnusné sms atd.

žena (38), Karlovarský kraj

Řidič kamionu nechtěli se s ním bavit a ani ho složit.

muž (27), Jihomoravský kraj

Nevraživost vůči chalupářům.

žena (51), Hlavní město Praha

Cítím obavu z lidí, mimo město se na Pražáky dívají jako na infikované vetřelce.

žena (37), Hlavní město Praha

Lidé z Olomouce vyhrožují osobám z Uničova či Litovle jen proto že na tato místa byla udělena karanténa.

žena (32), Olomoucký kraj

Nevraživost vůči lyžařům z Itálie a Rakouska.

žena (31), Hlavní město Praha

Kolegyně v práci na mě vyvíjely nátlak po návratu z Egypta abych zůstala doma.

žena (56), Středočeský kraj

Slovo pendler je samo osobě v tuhle chvíli naprosto depresivní. Neustálé osočováni je úmorné.

žena (50), Plzeňský kraj

Manžel je pendler a tudíž si lidé myslí že jsme všichni nakažení i když už 3 týden není doma. Chovají se jako by jsme byly prašiví. Pomalu mě nepustí ani nakoupit. Lidi normálně zblbli.

žena (41), Plzeňský kraj


 Moralizování a vynucování nošení roušek (včetně neadekvátního / přehnaného přístupu policie) 
 • Třetí nejčastější typ zkušenosti, která byl hodnocen jako diskriminační.
 • Vyskytl se v 15,1 % všech zaznamenaných výpovědí.
Příklady zkušeností:

Moje jedenáctiletá dcera venčila na prázdné ulici naše psy. Přijelo policejní auto a z ampliónu několikrát zaznělo nasaďte si roušku, nasaďte si roušku. Roušku měla, ale byla béžová. Policejní auto přijelo až k ní a ona musela dokázat, že roušku opravdu má. Vrátila se vyděšená a nechtěla několik dnů chodit ven sama.

žena (34), Středočeský kraj

Systém podporující donášení na lidi bez roušky, pokutování osob bez domova.

muž (20), Hlavní město Praha

Paní v obchodě si na pár sekund sundala roušku, protože trpí na astma, a těžko se jí dýchalo. Lidé kolem ji začali napadat verbálně.

muž (19), Olomoucký kraj

Lidi se navzájem udávají, kdo kdy měl či neměl roušku.

muž (23), Hlavní město Praha

Křik z amplionu policejního vozu na hodně starého pána, který neměl roušku.

žena (35), Hlavní město Praha

 Vnímaná diskriminace ve formě obcházení povinnosti nošení roušek, nedodržování sociálního odstupu, nerespektování práva na to se chránit, pociťovaná nezodpovědnost ze strany druhých atd. 
 • Čtvrtý, velmi specifický typ hodnocení diskriminační zkušenosti se vyskytl u 11,4 % zaznamenaných výpovědí.
 • Specifičnost tohoto typu zkušenosti spočívá v obráceném působení, kdy osoby, které jsou vnímané jako porušující nařízení či karanténní opatření, jsou rovněž vnímány jako příčina diskriminace.
Příklady zkušeností:

Lidé neměli roušku, byly ve větší skupince a občas nedodrží odstup od sebe.

žena (15), Ústecký kraj

Muž, který kýchal (správně, přes roušku, byl slovně napadán).
Osobně jsem skupinu mužů v parku upozornila, že roušky nepatří na krk, ale na ústa a že se nemají sdružovat ve skupinách, následovalo hrubé slovní napadaní, jeden se se mnou chtěl dokonce prát.

Jiné (35), Hlavní město Praha

Když jsem jako 1 ve vesnici měla roušku. Lidi si klepali na čelo a paní ředitelka ze školky mě s ní vyhodila. Protože jsem si přišla pro papír na ošetřovně v roušce a rukavicích. Přitom ona ohrozila mě a ne já ji. Nespala jsem z toho 2 dny!!!!

žena (41), Jihomoravský kraj

Svévolnost nosit roušku nebo chodit po více lidech mimo bydliště.

žena (24), Moravskoslezský kraj

Nedodržování karanténních opatření ze strany klientů u mě na pracovišti. Arogantní chování při upozornění.

žena (29), Hlavní město Praha

Nedodržování odstupu.

muž (18), Kraj Vysočina kraj

Jsem pracovník ostrahy, a na denním pořádku bylo kdy důchodci které jsem ráno pouštěl a upozorňoval na nošení roušek či podobně tak mi za tohle bylo dost často nadáváno různými způsoby. A vlastně i to že sem mladý bylo dost často vyčteno.

trans muž (20), Olomoucký kraj

 Nesnášenlivost na sociálních sítích či v médiích 
 • Pátý nejčastější typ diskriminačních zkušenosti patří rovněž mezi nejočekávanější a nejvíce diskutované.
 • Zmíněn byl v 6,5 % výpovědí.
Příklady zkušeností:

Kolegyně mé jméno vynesla mimo zařízení a já jsem začala být terčem na sociálních sítích. Označována za nezodpovědnou, tu která ohrozila ostatní apod.

žena (53), Plzeňský kraj

Komentáře na Facebooku.

muž (21), Olomoucký kraj

Kyberšikana na internetu.

žena (26), Hlavní město Praha

Nikoliv osobně, ale jedná se o pranýřovaní rodiny, kde se vyskytlo onemocněni. Je jim vyhrožováno na FB, atd..

muž (42), Hlavní město Praha

 Pocit diskriminace kvůli pozitivní diskriminaci seniorů a diskriminace seniorů 
 • V pořadí šestý nejčastější typ diskriminačních zkušenosti je specifický, protože se v něm v podstatě schází dva typy diskriminace – odsuzování seniorů, ale také – pocit znevýhodnění z důvodu jejich pozitivní diskriminace.
 • Zmíněn byl v 5,4 % výpovědí.
Příklady zkušeností:

Pán v supermarketu vykřikoval, že „důchodci chodí do obchodu i v jiné hodiny než v ty, které jsou jim vyhrazeny“.

žena (30), Moravskoslezský kraj

Nakupování důchodců v určitou hodinu já nesmím od 8h do 10 ani na poštu natož si koupit svačinu do práce. Oni můžou kdykoliv.

žena (44), Ústecký kraj

Nelibí se mi když starší spoluobčané 70 a výše nenakupují ve svůj stanovený čas…

muž (40), Olomoucký kraj

 Agrese a násilí 
 • Jistě nejzávažnějším případem diskriminace jsou hrozby agrese či styk s násilím.
 • Tyto zkušenosti vykázali lidé ve 4,3 % výpovědí.
Příklady zkušeností:

Lidé slovně útočili na nakaženou prodavačku.

žena (56), Zlínský kraj

Pokusy o fyzické napadání podezřelých z nákazy. Slovní útoky běžně.

žena (36), Moravskoslezský kraj


S dalšími čtyřmi typy diskriminačních zkušeností se lidé setkali ve stejné míře, jejich zastoupení v rámci výpovědí je vždy po cca 3 %.

 Nucená karanténa / nucená změna zažitých zvyků či dlouhodobých plánů 
Příklady zkušeností:

Opatřením vlády nemohu pracovat a setkávat se se svou rodinou.

muž (49), Liberecký kraj

Jsem na hotelu a nemohu za svou rodinou, přestože je téměř na dohled.

muž (47), Ústecký kraj

Zákaz styku s vnoučaty a rodinou vysloveny nadřízeným pracovníkem.

žena (48), Středočeský kraj

 Výpovědi v práci a špatné chování zaměstnavatele 
Příklady zkušeností:

[podveden ze strany zaměstnavatele] Nucená dovolená bez předchozí domluvy.

muž (43), Zlínský kraj

Bezdůvodné propuštění z práce.

žena (41), Královéhradecký kraj

 Snížení běžné dostupnosti zdravotní péče, odmítnutí péče 
Příklady zkušeností:

Byla mi odmítnuto ošetření u lékaře s odůvodněním „že nemají zájem být zase v karanténě“

žena (33), Hlavní město Praha

Odmítnutí lékařské péče.

muž (30), Plzeňský kraj

Kolega, řidič z povolání, měl v zahraničí menší mozkovou mrtvičku, po návratu do ČR nebyl ihned ošetřen, či vyšetřen, snad až po 3 dnech.

muž (30), Karlovarský kraj


 Ostrakizace Asiatů, Romů a dalších etnických skupin 
Příklady zkušeností:

Rasová nenávist vůči mému asijskému kamarádovi.

žena (18), Plzeňský kraj

Viděl jsem muže plivnout na asijskou turistku.

muž (16), Hlavní město Praha

 Kritika vládních opatření 
 • Celkem 2,7 % výpovědí obsahovala konkrétní výroky související s nespokojeností v ohledu kroků Vlády a politiků. Relativně malé zastoupení těchto výpovědí v této části však vypovídá spíše o tom, že nebyly většinou vnímané jako dikriminační, avšak v závěru dotazníku jsme získali velké množství komentářů, ve kterých lidé svou nespokojenost a kritiku vládních opatření zmiňovali často. Zde jsou však zahrnuty jen ty výpovědi, které byly vnímáné přímo jako diskriminační.
Příklad zkušenosti:

Samozřejmě. Uzavření hranic. Naprostá diskriminace všech lidí, kteří dojíždí za prací do ciziny – proč pracující a žijící v Česku do práce dojíždět můžou, ale přes hranice to nejde?
A naprosto katastrofální dopad tohle má například pro občany Těšína – nebo i jiných měst, která jsou z části v Česku a z části v jiném státě.

muž (19), Jihomoravský kraj

Ostatní (např. nevhodné chování vůči lidem bez domova, diskriminace žen, které chtějí rodit s partnerem, či specifické zkušenosti týkající se osočování LGBT+ osob)
 • Ve zbývajících 5,4 % výpovědí jsme zaznamenali zkušenosti namířené vůči dalším specifickým či zranitelným skupinám.
Příklady zkušeností:

Chování vůči člověku bez domova bez roušky od příslušníků MP.

žena (28), Olomoucký kraj

Diskriminace žen, které chtějí rodit s partnerem. Jsou na netu uráženy a zesměšňovaný.

žena (27), Jihočeský kraj

Viděla jsem v diskuzích na FB, že za Koronavirus mohou homosexuálové nebo je koronavirus trestem za homosexualitu (tj ze za pandemii mohou z větší či menší míry homosexuálně orientovaní lidé)

žena (26), Hlavní město Praha← Zpět na Duševní zdraví

Dál na Zaměstnání →