Míra zapojení občanů

Mnozí lidé se v době probíhající krize související s pandemií COVID-19 rozhodli zapojit a pomáhat. Nezapomněli jsme se proto zeptat. Mnozí (9 % = 222 osob) si z předem předloženého výčtu možností nevybrali a tak je popsali v rámci volby „jiné“. Této kategorii věnujeme ještě tabulku pod grafem.

Další formy zapojení

Nejčastěji se jednalo o dary a příspěvky (finanční, materiální atd). Dále pak lidé zmiňovali svou práci ve zdravotnictví a ošetřovatelství, ale také určitou formu rozšířené péče o druhé (ať již rodinu, blízké či druhé). Rovněž se jednalo o práci ve vzdělávání a vychovatelství, o vykonávání blíže neurčeného vlastního zaměstnání či o dodržování karantény. Někteří rovněž zmínili svou (často dobrovolnou) práci u hasičů, u policie či dalších profesích v „tzv. první linii“. Neměli bychom zapomínat ani na osoby pracující v samoobsluhách a dalších službách, které zůstaly po celou dobu otevřené. V poslední řadě velmi dlouhého výčtu, který by mohl pokračovat ještě dále zmíníme věnování výpočetního výkonu domácích počítačů (např. pro projekt Folding@home), díky němuž se lidé nepřímo zapojují i do hledání léku.

Závěrem:

Věříme, že tento dotazník a data, která jsme jeho prostřednictvím získali, budou užitečná a pomohou lepšímu porozumění dopadům aktuálně probíhající pandemie nemoci COVID-19. Tato práce byla výsledkem činnosti spolku Queer Geography, který nebyl nikdy podpořen z peněz ze státního rozpočtu ČR. Pokud vás naše práce zaujala, můžete na naši činnost přispět sami – budeme za Vaši pomoc velmi rádi.

Děkujeme všem za Vaši účast v dotazníku a také za zájem o tyto informace. Společně tomuto viru odoláme!

← Zpět na Preventivní opatření

← Zpět na Úvod