Duševní zdraví:

Celkové hodnocení stavu duševního zdraví

Za účelem zjištění obecného stavu duševního zdraví respondentů, zejména pak v ohledu ověření výskytu depresivních problémů či přítomnosti úzkostí jsme do dotazníku zařadili krátký čtyřpoložkový nástroj Patient Health Questionnaire for Depression and Anxiety (PHQ-4), který vychází z poznatků o současném výskytu obou problémů.Tento měřící nástroj je zaměřený na sebehodnocení stavu respondentů v posledních 2 týdnech a nepředstavuje diagnostický nástroj, ale informativní ukazatel.

Poznámka: Naměřené výsledky se nevymykají běžně zaznamenávaným trendům, ze kterých je známo, že neurotické (úzkostné) a afektivní (např. deprese) problémy, jsou asi 2× častější u žen než u mužů. Pro malý počet odevzdaných odpovědí ve skupinách „trans muž“, „trans žena“ a „nebinární / genderqueer / genderově fluidní“ jsme zde odpovědi v těchto skupinách nevyhodnocovali.

Přítomnost příznaků úzkostných potíží

Poznámka: Naměřené výsledky se nevymykají běžně zaznamenávaným trendům, ze kterých je známo, že neurotické (úzkostné) a afektivní (např. deprese) problémy, jsou asi 2× častější u žen než u mužů. Pro malý počet odevzdaných odpovědí ve skupinách „trans muž“, „trans žena“ a „nebinární / genderqueer / genderově fluidní“ jsme zde odpovědi v těchto skupinách nevyhodnocovali.

Přítomnost příznaků deprese

Poznámka: Naměřené výsledky se nevymykají běžně zaznamenávaným trendům, ze kterých je známo, že neurotické (úzkostné) a afektivní (např. deprese) problémy, jsou asi 2× častější u žen než u mužů. Pro malý počet odevzdaných odpovědí ve skupinách „trans muž“, „trans žena“ a „nebinární / genderqueer / genderově fluidní“ jsme zde odpovědi v těchto skupinách nevyhodnocovali.

Přítomnost sebevražedných myšlenek v posledním měsíci

Následující vyhodnocení se týká pouze osob, u kterých jsme zaznamenali nenulovou přítomnost sebevražedných myšlenek (n=428).

Vyhodnocení rizika sebevraždy

← Zpět na Zdraví a COVID-19

Dál na Vnímaná diskriminace a stigmatizace →