Klasická média

V této části jsme se nejprve zaměřili na porozumění využívání základních typů médií – novin a televize. Sociální sítě jsou zobrazeny níže. První otázka se dotazovala na výběr maximálně 5 českých klasických médií – novin a televize, ze kterých lidé čerpají informace.

Přehled nejčastěji užívaných klasická médií (novin a televize), ze kterých lidé získávají informace

Sociální média/sítě

Hlavní soubor otázek, kterými jsme se zaměřovali na lepší porozumění způsobu využívání médií, směřoval na sociální média / sociální sítě. Z výsledků vidíme, že sociální média/sítě využívá naprostá převaha zúčastněných.

Používáte sociální média/ sítě (např. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, LinkedIn, atd.)?

Označte, zda vlastníte účet na některé z následujících sociálních sítí či na některém z těchto sociálních médií a vyberte zda jej používáte.

Poznámka: Původní možnosti obsahovaly následující volby: „Ne, nemám účet“, „Ano, ale nepoužívám“, „Ano, používám pasivně (např. aktivně sám / sama nepřispívám)“, „Ano, používám aktivně“. Tyto možnosti zde byly rozděleny na „Ano“ (poslední dvě) a „Ne“ (první dvě).

Používání sociálních médií / sítí je spojeno s celou řadou pocitů a nálad, my jsme ale chtěli porozumět především tomu, zda se v období pandemie koronaviru a onemocnění COVID-19 nějak nemění významně jejich úloha. Nejprve jsme se tak ptali na různé pocity a nálady, se kterými může být jejich používání spojováno a dále pak na jejich možný vliv na každodenní pracovní i osobní život.

Zeptali jsme na pocity či nálady, které lidé pociťují při užívání sociálních médií/sítí:

0 % značí, že daný pocit zcela vůbec lidé nepociťují
100 % značí, že daný pocit lidé pociťují zcela určitě

Poznámka: Zobrazené hodnoty jsou celkovými průměry. 

Vnímaný vliv užívání sociálních médií na míru užívání alkoholu

Poznámka: Tento výsledek naznačuje, že užívání sociálních sítí je patrně spojeno s určitým snížením užívání alkoholu. 

Vnímaný vliv užívání sociálních médií na délku spánku

Poznámka: Tento výsledek naznačuje, že užívání sociálních sítí je patrně spojeno s nepatrným zkrácením délky spánku. 

Jak dlouho strávíme užíváním sociálních médií / sítí

V den pracovního volna?

V rámci pracovního dne

Kolik minut trávíme na sociální sítích před spaním?

Poznámka: Otázka byla položena následovně: „Kolik minut jste včera strávili na sociálních médiích/sítích před spaním?“


← Zpět na Vnímaný strach z nákazy

Dál na Preventivní opatření →