Studium a škola

Dopady aktuální pandemie na školní docházku a každodenní životy studujících dětí a mladistvých jsou značné, chtěli jsme jim lépe porozumět.

Studujete aktuálně?

Jak současná situace ovlivňuje vaše studium?

Poznámka: Otázka se zobrazila pouze osobám, které uvedly, že studují (n=810).

← Zpět na Zaměstnání

Dál na Vnímaný strach z nákazy →