Vnímaný strach z nákazy

Strach a další emoce spojené s vnímanou hrozbou nově se šířícího infekčního onemocnění, proti kterému v současnosti neexistuje žádná dostupná spolehlivá léčba, jsou přirozenými obrannými mechanizmy lidského organizmu a je třeba je vnímat jako normální součásti naší mysli. V rámci dotazníku jsme proto zařadili měřící nástroj, díky, kterému jsme mohli tyto hodnoty měřit a rozdělit je na dvě oddělené položky (1) vnímanou zranitelnost vůči infekci a (2) obecný odpor vůči mikrobům.

Pro interpretaci výsledků je potřeba poznamenat, že výsledky jsou běžně mírně vyšší u žen a to na obou položkách. Obecný průměr, který vychází z běžných hodnot pro tyto ukazatele by se v našem prostředí normálně měl pohybovat kolem na hodnotě 3.48 pro vnímanou zranitelnost vůči infekci a 3.55 u odporu vůči mikrobům. Tyto hodnoty mají samozřejmě tendenci kolísat v ohledu kulturního prostředí či etnické skupiny, ve které jsou měřeny. Námi zaznamenané výsledky však jednoznačně ukazují na významný nárůst odporu vůči mikrobům, tedy ukazatele, který je v rámci probíhající pandemie zřejmým a doprovodným znakem uvědomění si rozšířeného rizika nákazy.

Vnímaná zranitelnost vůči infekci

Poznámka: Tyto hodnoty jsou běžně závislé na pohlaví/genderu, takže zaznamenané rozdíly nejsou žádnou odchylkou od běžně pozorovaných výsledků.

Odpor vůči mikrobům

Poznámka: Tyto hodnoty jsou běžně závislé na pohlaví/genderu, zaznamenané rozdíly dle pohlavní/genderové identity nejsou nečekané, nicméně obecné vychýlení a zvýšení hodnot dalece přesahující číslo 4 je známkou probíhající pandemie a zvýšeného odporu vůči mikrobům, v tuto chvíli zejména vůči koronaviru. 

← Zpět na Studium a škola

Dál na Média a jejich používání →