Vlastnosti výběrového souboru:

Počet celkových vyplnění 2454 osob 

  • Tento výzkum není náhodným výběrem základní populace ČR, zúčastnění se do něj tedy nezapojili na základě pravděpodobnostního vybírání, ale na základě samo-výběru. Reprezentativita a vypovídací hodnota naměřených dat jsou proto tímto výběrovým zkreslením do určité míry zatíženy.
  • Obsažené výsledky vnímáme především v ohledu jejich významného informativního charakteru, kterou odvozujeme především z nezanedbatelného počtu 2454 kompletních vyplnění, které je tedy číslem tzv. výběrového souboru (N). Výběrový soubor jsme neredukovali např. stanovením početních kvót dle věkových kategorií. Z tohoto důvodu jsou některé, zpravidla mladší, věkové skupiny zastoupeny silněji a vypovídající hodnota výsledků se se zvyšujícím se věkem respondentů snižuje.
  • Prezentovaná data nebyla prozatím analyzována odvozovací (induktivní) statistickou analýzou dat, ale pouze popisnou (deskriptivní) analýzou.

Složení výzkumného vzorku podle pohlaví / genderové identity

Poznámka: Často jste nám během dotazování pokládali otázku: Proč mimo možností „muž“ a „žena“ uvádíme i další možnosti. Konkrétně jsme nabízeli možnosti „trans muž“, „trans žena“ a „nebinární / genderqueer / genderově fluidní“. Tyto možnosti jsme zařadili protože v rámci našeho spolku nechceme být tzv. cisnormativní, tj. přehlížet skutečnost, že malý, avšak existující a nezanedbatelný podíl osob se identifikuje jinak než „muž“ nebo „žena“. Většině tím nijak neublížíme, menšině pak pomůžeme, tím, že na ně nezapomeneme.

Věkové složení

Poznámka: Nejstaršímu respondentovi bylo 81 let, nejstarší respondentce 79 let.

Respondenti dle regionů (krajů)


Hlavní město Praha 552 22,5 %
Středočeský 265 10,8 %
Jihočeský 131 5,3 %
Plzeňský 160 6,5 %
Karlovarský 83 3,4 %
Ústecký 217 8,8 %
Liberecký 102 4,2 %
Královéhradecký 108 4,4 %
Pardubický 105 4,3 %
Olomoucký 101 4,1 %
Moravskoslezský 219 8,9 %
Jihomoravský 219 8,9 %
Zlínský 102 4,2 %
Kraj Vysočina 90 3,7 %

Rozdělení dle nejvyššího dosaženého vzdělání


Příslušnost k menšinám

Poznámka: Tato otázka byla dobrovolná a zájem o její zodpovězení tak do určité míry odráží i výběrové zkreslení našeho souboru, kde jsme, jako organizace s primárním zaměřením na LGBTQ+ osoby dosáhli relativně snadno na LGBTQ+ osoby (15,3 %), avšak již podstatně obtížněji na zástupce dalších menšin žijících v Česku – např. etnických, náboženských, národnostních atd. 

← Zpět na Úvod

Dál na Zdraví a COVID-19→