Zaměstnání

Dopady pandemického šíření koronaviru a přijatých opatření namířených na omezení jeho šíření citelně ovlivňují každodenní životy občanů. Pomocí následujících otázek máme za cíl těmto dopadům lépe porozumět.

Máte v současnosti zaměstnání?

Poznámka: Mezi osoby bez zaměstnání patří i studenti, kterých bylo v souboru 32 %. Zaměstnáním jsme měli na mysli jakoukoliv pravidelnou výdělečnou činnost. Včetně zaměstnání ve formě mateřských / rodičovských povinností.

Umožňuje vám vaše zaměstnání, v případě potřeby, pracovat z domova?

Poznámka: Otázka se zobrazila pouze osobám, které uvedly, že mají v současnosti zaměstnání (n=1633). 

Riziko ztráty zaměstnání a finanční tísně

Koronavirus může lidem způsobit finanční potíže, bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou nakaženi. Zeptali jsme se proto na zhodnocení vlastního rizika ztráty zaměstnání a rizika nedostatku finančních prostředků.

0 % značí na nulové riziko
100 % značí naprostou jistotu rizika

Riziko ztráty zaměstnání

Poznámka: Pro malý počet odevzdaných odpovědí ve skupinách „trans muž“, „trans žena“ a „nebinární / genderqueer / genderově fluidní“ jsme zde odpovědi v těchto skupinách nevyhodnocovali.

Riziko finanční tísně („že dojdou peníze“)

Poznámka: Pro malý počet odevzdaných odpovědí ve skupinách „trans muž“, „trans žena“ a „nebinární / genderqueer / genderově fluidní“ jsme zde odpovědi v těchto skupinách nevyhodnocovali.

Podrobnější pohled dle vážnosti rizika:

Míra rizika ztráty zaměstnání

Míra rizika finanční tísně („že dojdou peníze“)


← Zpět na Vnímaná diskriminace a stigmatizace

Dál na Studium a škola →