O nákaze koronavirem a nemoci COVID-19:

Diagnóza COVID-19

Nejprve jsme v rámci dotazníku chtěli odlišit ty, jež se s nemocí COVID-19 již setkali, neboť jsme přesvědčení, že by tato situace významně změnila způsob odpovídání na jednotlivé dále položené dotazy. V rámci výběrového souboru bylo ovšem takových osob jen 9, tedy 0,37 % z celkového počtu 2454 osob. Mnohé otázky v této části, tak mají pouze minimální informativní charakter.

Diagnostikoval vám lékař nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví nákazu koronavirem (COVID-19)?

Poznámka: Počet COVID-19 pozitivních bylo jen 9, dalších 61 osob (2,5 %) si nebylo diagnózou jistých. 

Osoby s diagnózou COVID-19

Kontaktoval/a jste v tomto případě lékaře či jinou způsobilou osobu, která by vám poradila jak dále postupovat?

Poznámka: Tato otázka byla zobrazena pouze (n=61) osobám, které si nebyly jisté zda jim byla diagnóza COVID-19 potvrzena. 

Podmínka odpovědi „ano“ u otázky „Diagnóza COVID-19“ (n=9).

Víte jakým způsobem či od koho jste se nakazil/a?

  • ANO = 2; NE = 7

Vědí lidé ve vašem okolí, že jste se nakazil/a koronavirem?

Rodinní příslušníci (jiní než váš/vaše partner/ka):
ne 0
pár osob 3
většina 2
všichni 3
nevím 0
nehodí se pro mě 1
Přátelé:
ne 1
pár osob 1
většina 1
všichni 5
nevím 0
nehodí se pro mě 1
Sousedé:
ne 4
pár osob 1
většina 1
všichni 2
nevím 1
nehodí se pro mě 0
Kolegové/kolegyně v práci nebo spolužáci/spolužačky:
ne 1
pár osob 1
většina 1
všichni 6
nevím 0
nehodí se pro mě 0
Přímí nadřízení popř. vedoucí pracoviště:
ne 2
pár osob 0
většina 0
všichni 7
nevím 0
nehodí se pro mě 0
Zákazníci/zákaznice, klienti/klientky aj. osoby v práci:
ne 4
pár osob 0
většina 0
všichni 2
nevím 1
nehodí se pro mě 2

Které z následujících příznaků se u vás projevily?


horečka nebo zimnice 6
rýma či ucpaný nos 5
zahlenění 2
kožní vyrážka 1
kašel 5
bolest v krku 3
kýchání 2
bolesti svalů či kloubů 5
bolesti hlavy 4
únava 6
potíže s dýcháním 7
žaludeční nevolnost či střevní potíže 3
ztráta čichu nebo chuti 3
žádné příznaky 1

Obecně byste řekl/a, že je váš průběh nemoci:

velmi mírný 0
spíše mírný 4
ani mírný, ani vážný 3
spíše vážný 1
velmi vážný 1

Vlastní podezření ohledně nákazy

Máte podezření, že jste se koronavirem (COVID-19) nakazil/a?

Poznámka: Otázka se zobrazila jen těm, kteří neměli potvrzenou diagnózu COVID-19 (n=2445). 5 % = 121 osob uvedlo, že má podezření a 13 % = 310 osob si nebylo jistých. 

Kontaktoval/a jste v tomto případě lékaře či jinou způsobilou osobu, která by vám poradila jak dále postupovat?

Poznámka: Otázka se zobrazila všem, kteří měli podezření o své možné nákaze, či si nebyli jistí (n=431). Celkem 21 % (89 osob) lékaře či jinou způsobilou osobu, kontaktovalo a 79 % (342 osob) nikoliv. 

Myslí si někdo ve vašem okolí, že jste se mohl/a koronavirem nakazit?

Poznámka: Otázka se zobrazila jen těm, kteří neměli potvrzenou diagnózu COVID-19 (n=2445).

Projevili se u Vás v posledních 7 dnech nějaké příznaky? (N=2454)

Poznámka: Tato otázka se již zobrazila všem 2454 respondentům.

Měl/a jste v posledních 7 dnech některé z následujících příznaků?

Poznámka: U této otázky jsme měli doplňující upozornění, že výčet možností není seznamem příznaků onemocnění COVID-19. Otázka tak měla spíše informativní charakter a do odpovědí se promítají i běžné sezónní alergie, nachlazení atd.

← Zpět na Výběrový soubor

Dál na Duševní zdraví →