Bc. Jana Kropáčková

Bakalářský titul jsem získala v oboru humanitní vzdělanosti (2016) na Univerzitě Karlově v Praze. Ve své bakalářské práci jsem se věnovala studiu sociální reality českého fandomu vytvořeného kolem celosvětového fenoménu Star Trek.

Zajímám se zejména o tématiku queer, genderu, feminismu, náboženství a politiky. Stejně tak mě velmi zajímá studium různých kultur, jejich odlišných tradic, rituálů a norem.

Jana-768x1157