Počínaje první legalizací adopce párem stejného pohlaví (homoparentální adopce) v roce 2001 v Nizozemsku, mají v současnosti páry stejného pohlaví stejná adopční práva, jako páry rozdílného pohlaví, v 17 evropských zemích. V dalších 4 zemích (Estonsko, Itálie, Slovinsko a Švácarsko) v současnosti existuje přístup alespoň k tzv. nepravému osvojení, nebo lidově k přiosvojení, kdy jedna osoba ze svazku páru stejného pohlaví může požádat o osvojení dítěte partnera nebo partnerky.

Zdroje: mapa je založena na originální rešerši Queer Geography a je platná k září 2019. 

Citační vzor: Michal Pitoňák. "Mapa adopčních práv párů stejného pohlaví v Evropě", Queergeography.cz [online] - 21/11/2018, [cit. 08/08/2022] , https://www.queergeography.cz/mapa-adopcnich-prav-paru-stejneho-pohlavi-v-evrope/.