RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

CV

Zaměstnání (aktuální):

Výzkumný pracovník, Národní Ústav Duševního Zdraví (NUDZ),  Epidemiologický a klinický výzkum závislostí (od ledna, 2015)

Vzdělání:

UNIVERZITA KARLOVA, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA :

 • 2015 (Ph.D.) doktorský studijní program Sociální geografie a regionální rozvoj
 • 2013 (RNDr.) rigorózní zkouška v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj
 • 2012 cena Prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy pedagogických oborů Univerzity Karlovy v Praze
 • 2011 (Mgr.) magisterský titul získaný v oboru Učitelství biologie a geografie pro střední školy
 • 2008 (Bc.) bakalářský titul v oboru Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání

Vzdělání a praxe v zahraničí:

THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD, DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, UNITED KINGDOM

 • 2014 Erasmus pracovní stáž, hostující výzkumník (leden – květen, 2014)

DARTMOUTH COLLEGE, DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, Hanover, NH, USA

 • 2014 krátkodobá stáž

STOCKHOLM UNIVERSITET, DEPARTMENT OF HUMAN GEOGRAPHY

 • 2010 semestr magisterského studia v rámci programu Erasmus (leden – červen, 2010)

Výzkumné a pracovní zkušenosti:

 • 2019 – dosud: hlavní řešitel výzkumného projektu GA ČR „Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku“
 • 2018 – dosud: člen redakční rady Evropského projektu EMIS zaměřeného na zdraví MSM
 • 2018 – dosud: člen sekce EUPHA zaměřené na zdraví sexuálních a genderových menšin
 • 2018 – dosud: člen Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví
 • 2016 – dosud: člen mezirezortní koordinační pracovní skupiny Národního programu HIV/AIDS v ČR
 • 2016 – dosud: člen mezirezortní skupiny Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS
 • 2016 – 2018: Státní zdravotní ústav – člen týmu řešícího behaviorální studii MSM při SZÚ
 • 2015 – 2018: vyučující na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd, katedře severoamerických studií.
 • 2008 – dosud: spoluorganizátor a od r. 2016 i vyučující v rámci zahraničního studijního programu zajišťovaného ve spolupráci katedry Sociální geografie a regionálního rozvoje na PřF UK a Dartmouth College, New Hampshire, USA.
 • 2012 – dosud: člen týmu GeoQol na katedře Sociální geografie a regionálního rozvoje na PřF UK (od 2016, externí).
 • 2014 – 2015: hlavní řešitel projektu GA UK “Queer geography: Commodification, segregation and globalization of sexual identities in cities?”
 • 2012 – 2015: výzkumný asistent a finanční administrátor projektu 7th EU Framework project SOPHIE (Evaluating the Impact of Structural Policies on Health Inequalities and their Social Determinants, and Fostering Change).
 • 2011 – 2012: Učitel geografie a anglického jazyka na ZŠ Hloubětínská

Publikační aktivita

většinu publikací si můžete stáhnout na mém veřejném profilu služby Researchgate.

Mravčík, V., Pitoňák, M., Hejzák, R., Janíková, B., & Procházka, I. (2017). HIV epidemic among men who have sex with men in the Czech Republic, 2016: high time for targeted action. Eurosurveillance, 22(48), 1–6. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.48.17-00079

Pitoňák, M. (2017). Mental health in non-heterosexuals: Minority stress theory and related explanation frameworks review. Mental Health & Prevention, 5, 63–73. https://doi.org/10.1016/j.mhp.2016.10.002

Pitoňák, M., & Spilková, J. (2016). Homophobic Prejudice in Czech Youth: a Sociodemographic Analysis of Young People’s Opinions on Homosexuality. Sexuality Research and Social Policy, 13(3), 215–229. https://doi.org/10.1007/s13178-015-0215-8

Spilková, J., Pitoňák, M., & Dzúrová, D. (2015). Fyzické prostředí domova a školy: případová studie – Praha. In D. Dzúrová, L. Csémy, J. Spilková, & M. Lustigová (Eds.), Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku (pp. 72–84). Praha: Státní Zdravotní Ústav.

Pitoňák, M. (2014). Queer prostor(y). In R. Matoušek & R. Osman (Eds.), Prostor(y) Geografie (pp. 123–146). Praha: Karolinum.

Spilková, J., Dzúrová, D., & Pitoňák, M. (2014). Perception of neighborhood environment and health risk behaviors in Prague’s teenagers: a pilot study in a post-communist city. International Journal of Health Geographics, 13(1), 41. https://doi.org/10.1186/1476-072X-13-41

Gabiam, K., & Pitoňák, M. (2014). Economic, Cultural and Social Factors Influencing the Development of Gay Businesses and Places: Evidence from the European Union / Ekonomické, Kulturní A Sociální Faktory V Pozadí Rozvoje Gay Podniků A Míst: Situace V Evropské Unii. Moravian Geographical Reports, 22(3), 2–17. https://doi.org/10.2478/mgr-2014-0014

Pitoňák, M. (2014): Prostorovost města v kontextu (homo/hetero)sexuality: úvod do teoretické diskuse geografií sexualit. GEOGRAFIE, 119(2), 179–198.

Pitoňák, M. (2013). Prostorovost, institucionalizace a kontextualita heteronormativity: studie vyjednávání neheterosexuálních identit v Česku. Gender, Rovné Příležitosti, Výzkum, 14(2), 27–40.

Pitoňák, M. (2013): Spatiality of Heteronormativity in Czechia: Queer Places and Spaces. In: FRASER, V. (ed.): Queer Sexualities: Diversifying Queer, Queering Diversity, 93105. Oxford, UK: Inter-Disciplinary Press, 2013, s: 93-108.

Pitoňák, M. (2013): Geografie sexualit, bílé místo v prostoru české geografie?. In: OSMAN, R. (ed.): Geografický výzkum: participace a angažovanost. MUNI press.

Pitoňák, M. (2011): Queer geografie Česka: heteronormativita prostoru. Diplomová práce. Přf UK v Praze, 113 s.

Pitoňák, M. (2008): Imigrace do Spojených států amerických po 11. září 2001. Bakalářská práce. Přf UK v Praze, 55 s.

Aktivní účast na konferencích (výběr):

 • 26. kongres k sexuální výchově, Pardubice, 11/2018
 • European Public Health Association, Ljubljana, 11/2018
 • Workshopudoktorandek a doktorandů, Brno, 09/2018
 • Royal Geographical Society a Institute of British Geographers, 08, 2018
 • XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech 2018, Brno, 06/2018
 • Reducing Health Inequalities Experienced by Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex (LGBTI) People, Brusel, 02/2018
 • (NE)VIDITELNÁ MĚSTA, Brno, 11/2017
 • 4. Sympozium ke Světovému dni AIDS, Plzeň, 11/2017
 • 25. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, Pardubice, 10/2017
 • IV European Geographies of Sexualities Conference, Barcelona, 09/2017
 • New Wave 9 conference, Praha, 05/2017
 • Slezské dny preventivní medicíny 2017, Ostravice, 03/2017
 • 5th European Conference on Mental Health, Praha, 09/2016
 • New Wave 8 International Student Early Career Conference; Praha, 06/2016
 • III European Geographies of Sexualities Conference; Řím, Itálie 09/2015
 • Queer Kinship and Relationships Conference; Zalesie, Polsko 06/2015
 • New Wave 7 International Student Early Career Conference; Praha 05/2015
 • Association of American Geographers Annual Meeting; Chicago, IL,  USA, 04/2015
 • Sexuality 8: (de)construction – (re)presentation; organizer of geographical session: Geographies of sexualities. Olomouc, 10/2014.
 • Workshop of Ph.D. candidates: Space in its transdisciplinary; Brno, 09/2014
 • The Future of Social Relations: rethinking prejudice and togetherness in times of crisis; Sheffield, UK, 05/2014
 • Association of American Geographers Annual Meeting; Tampa, FL, USA 04/2014
 • II European Geographies Of Sexualities Conference; Lisabon, Portugalsko, 09/2013
 • Geoinovace, Workshop of Ph.D. candidates; organizer of the first geographies of sexualities conference section in Czechia. Brno 09/2013
 • Queer sexualities conference, 2nd Global Conference; Sydney, Austrálie 02/2013
 • New Wave 4, Workshop of Ph.D. candidates; Praha 05/2012
 • 2011 European Geographies of Sexualities Conference; Brusel, Belgie 09/2011