Právní postavení ne-heterosexuálních lidí ve světě

Uznání soužití osob stejného pohlaví v Evropě

Podpora rovnosti manželství v Evropě

Adopční práva párů stejného pohlaví v Evropě

Práva trans lidí v Evropě (požadavek sterilizace)

Mapa interrupčních práv v Evropě

Mapa nabytí volebního práva žen ve světě