RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

předseda

Spoluzakladatel Queer Geography. Michal Pitoňák je absolventem oborů biologie, geografie a sociální geografie a regionální rozvoj, které vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti pracuje jako výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech, kde se věnuje problematice kvality života a duševního zdraví LGBTQ+ či obecně ne-heterosexuálních a trans lidí. V současnosti se zabývá především výzkumem tzv. menšinového stresu u LGBTQ+ lidí. Rozvíjí rovněž obor LGBTQ+ psychologie a aktivně se podílí na destigmatizaci prevence HIV v Česku. Spolupracuje s řadou dalších organizací, je členem Meziresortní koordinační skupiny pro řešení problematiky HIV/AIDS v ČR a Výboru pro sexuální menšiny při Radě vlády pro lidská práva. Má zkušenosti s výukou na Katedře severoamerických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současnosti externě spolupracuje se svou mateřskou Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje, kde nárazově vyučuje teorii sociální geografie, především pak témata z oblasti geografií sexualit, feministické a queer teorie. Spolek Queer Geography založil v roce 2017 s cílem popularizovat vědu a přispět ke sdílení poznání mezi jednotlivými vědními obory.

Email: michal.pitonak@queergeography.cz 

Osobní stránky


Bc. Jana Kropáčková

tajemnice

Spoluzakladatelka Queer Geography. Jana Kropáčková vystudovala bakalářský obor humanitní vzdělanost na Univerzitě Karlově v Praze a při svém studiu se zaměřovala zejména na studium antropologie a sociologie. Mezi její koníčky kromě těchto oblastí patří historie, focení, scifi a cestování. Svou pracovní kariéru zahájila v roce 2005 a směřuje ji do administrativní oblasti. Pracovala jak v menších, tak i větších společnostech.

V Queer Geography působí jako tajemnice a její prací je administrativa, vedení účetnictví, mzdová a daňová agenda. Zároveň se podílí na odbornějších projektech, jako je například tvorba QG map či překladů.

Email: jana.kropackova@queergeography.cz


Ing. arch. Lukáš Pitoňák

Grafik, IT, webmaster

Spoluzakladatel Queer Geography Lukáš Pitoňák vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze Dejvicích, má pracovní zkušenosti s filmovým designem, vizuální projekcí, interiérovým designem a architekturou vnitřního i vnějšího prostoru, projekcí, počítačovým 3D renderingem, programováním ve webovém prostředí. V QG se zabývá převážně grafickým designem, správou webu a webdesignem. Část svého volného času investuje do neziskových projektů – pracoval pro Člověka v tísni, má zkušenosti s administrací několika webových prezentací včetně GeoQol (PřF UK), EPCLIRA (NUDZ), či databázového dotazníkového serveru při webu Queer Geography. Ve zbylých volných chvílích je ponořen ve sci-fi příbězích, excel tabulkách či kreslí obrazy měst budoucích.

Email: lukas.pitonak@queergeography.cz


Bc. et Mgr. Jade MacEwan

Editorka, překladatelka, dobrovolnice

Jade MacEwan získala bakalářský titul v oborech výtvarné umění a německý jazyk na Univerzitě De Montfort ve Velké Británii a nedávno dokončila magisterský titul v oboru psychologie na Leeds Beckett University, v jehož rámci se zaměřovala na svůj hlavní výzkumný projekt v oblasti LGBTQ + psychologie. Je samostatně výdělečně činná jako překladatelka z němčiny do angličtiny a pracuje hlavně s obchodními, právními a lékařskými texty. Jako členka Queer Geography se její práce zaměřuje hlavně na psaní článků o aktuálních problémech LGBTQ + a poskytování zpráv o právech LGBTQ + z celého světa. Rovněž se podílí na podpoře práv a povědomí o LGBTQ + ve spolupráci s řadou dalších organizací. Kromě toho její zájmy zahrnují umění, politiku, její domácí mazlíčky a cestování.

 


Mgr. Františka Jirousová, Ph. D.

Korektorka

Františka Jirousová působí ve Queer Geography jako dobrovolná korektorka některých textů. Vystudovala filosofii na FF UK, zabývá se především dílem Pierra Teilharda de Chardin. Živí se jako redaktorka odborné literatury. Ve volném čase píše romány (Vyhnanci, Velmi vzdálený oheň) nebo filosofické články. Katolická víra ji vede k přesvědčení, že co největší různorodost je záměrem Božím, snaží se proto napomáhat jednotě v různosti především co se týká postavení menšin. Tematika LGBTQ a lidí na okraji se objevuje v jejích románech, ale snaží se pomoci i drobnými aktivitami (např. právě korekturami textů). Je předsedkyní spolku Statek uProstřed, který usiluje o rekonstrukci usedlosti v Jižních Čechách pro účely tvůrčí práce umělců, studentů a setkávání neziskových organizací.


Mgr. Jan Morávek, Ph.D.

Překladatel a korektor

Jan Morávek vystudoval sociologii na FF UK. Díky Fulbrightově komisi pobýval v USA, doktorát získal na FSV UK a tamtéž se věnoval výzkumu drogové politiky a výuce. S badateli ve společenských vědách dnes spolupracuje primárně v roli překladatele a korektora odborných publikací. Překládal i některé aktuální publicistické texty na web Queer Geography. Angažoval se v ochraně životního prostředí a lidských práv, organizuje průzkum publika na Prague Pride. Má rád různé podoby komedie a díky pražskému LGBT Book Club čte poslední dobou i více kvalitní beletrie. Rád běhá, vaří a pečuje. Do budoucna sní o akčním výzkumu v prostředí chemsexu.