RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

předseda

Michal Pitoňák studoval na přírodovědecké fakultě v oboru sociální geografie na Univerzitě Karlově v Praze, je rovněž kvalifikovaným biologem (Bc., Mgr.). V současnosti pracuje jako výzkumný pracovník v rámci Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech, kde se věnuje problematice kvality života, duševnímu zdraví a závislostnímu chování u ne-heterosexuální populace. Rozvíjí rovněž obor LGBTQ psychologie a aktivně se podílí na destigmatizaci prevence HIV v ČR a je členem Meziresortní Koordinační skupiny pro řešení problematiky HIV/AIDS v ČR. Michal Pitoňák je také vyučujícím na katedře severoamerických studií na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, a externě spolupracuje i se svou mateřskou katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje, kde nárazově vyučuje geografie diference, včetně geografií sexualit a queer teorie. Obecně tak inklinuje k transdisciplinárnímu pojetí výzkumu a výuky a aplikování poznatků z různých vědních disciplín na řešení vysoce komplexních společenských a zdravotních problémů.

email: michal.pitonak@queergeography.cz

CV


Bc. jana Kropáčková

tajemnice

Jana Kropáčková vystudovala bakalářský obor humanitní vzdělanost na Univerzitě Karlově v Praze. Svou pracovní kariéru začala v roce 2005 a směřuje jí do administrativní oblasti. Pracovala jak v menších, tak i větších společnostech, kdy mezi ty známější patří například J&T a KPMG. V druhé zmíněné společnosti pracuje do současnosti.

email: jana.kropackova@queergeography.cz