Polsko – časová osa nenávisti proti LGBT

Polsko – časová osa nenávisti proti LGBT

V srpnu 2020 ILGA Europe vydala dokument, ve kterém shrnuje klíčové události vedoucí k aktuální situaci v Polsku. Níže pro Vás poskytujeme český překlad dokumentu. Originální dokument POLAND / ANTI-LGBTI HATE TIMELINE najdete ke stažení zde: https://ilga-europe.org/sites/default/files/Poland-Anti-LGBT-Timeline.pdf )

Přeložila Jolana Navrátilová
Korektura Františka Jirousová

Dokument je aktuální k 29. srpnu 2020, novější události budeme postupně doplňovat (AJ dokument je nyní aktuální k 29. 8. 2020).


Polsko – časová osa nenávisti proti LGBT

V posledních dvou letech se LGBTI lidé v Polsku stali cílem vytrvalých a rostoucích útoků ze strany politiků, náboženských předáků a dalších osobností veřejného života. Zvláště nebezpečné formy těchto výpadů vykreslují LGBTI lidi jako nebezpečné dětem a tvrdí, že žijí v rozporu s křesťanstvím a představují pro něj hrozbu.

Podobný diskurz vytvořil podhoubí pro normalizaci negativního pohledu na LGBTI lidi, jak mezi veřejností, tak v rámci nejrůznějších institucí, o čemž svědčí řada rezolucí, vyhlášek a pravidel namířených proti LGBTI, které v nedávných letech vydaly polské samosprávy.

V pátek 7. srpna 2020 došlo k zatčení Margot Szutowicz, která měla duhovou vlajkou omotat veřejný pomník, poškodit dodávku s homofobními nápisy a dostat se do potyčky s řidičem vozidla. Podobné dodávky již od roku 2018 jezdí po polských městech, kde rozšiřují nenávist a dezinformace o LGBTI lidech, které mimo jiné označují za pedofily. Margot byla bez jakéhokoliv soudu vzata na dva měsíce do vazby, kde byla šest dní držena bez možnosti kontaktovat právního zástupce. Podle polských právních expertů takto není zacházeno ani s pachateli mnohem závažnější trestné činnosti.

Vytvořili jsme stručnou časovou osu shrnující útoky namířené vůči LGBTI lidem v Polsku v letech 2018–2020, která ukazuje sílící nátlak a obavy, kterým polští LGBTI čelí. Tyto události vedly k vývoji situace kolem 7. srpna a následujícího víkendu.

Polsko - časová osa

2018
17/04/2018

Jaroslaw Kaczyński

První projev nenávisti proti LGBTI lidem ze strany vrcholového politika: vůdce vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński v rámci komunální kampaně prohlásil, že „se nebudou konat žádné homosexuální sňatky, v klidu si počkáme, až země Evropské unie vystřízliví“.

08/10/2018

Zákaz průvodu rovnosti

Primátor Lublinu zakázal Průvod rovnosti pět dní před jeho plánovaným konáním. Na popud veřejného ochránce práv byl případ poukázán ke krajskému soudu, který zákaz potvrdil. Odvolací soud zákaz zrušil 12. října, pouhý den před jeho konáním. Komisařka pro lidská práva při Radě Evropy na twitteru vyjádřila svou podporu tomuto rozhodnutí i lublinskému průvodu.

26/10/2018

Prorodinné školy

Kampaň duhových pátků ve školách (na podporu LGBT mládeže, do které se v roce 2018 přihlásilo 211 škol) se setkala s výrazným odporem. V opozici vůči ní byl vytvořen program „Prorodinné školy“, proti duhovému pátku se vyslovilo Ministerstvo školství, Polská biskupská a katolická vzdělávací komise a také prominentní televizní a rozhlasový žurnalista a spisovatel Wojciech Cerjworski. Před střední školou v Gorzówě parkovala dodávka s homofobními slogany, která rozšiřovala nenávist vůči LGBT lidem a dezinformace o nich.

2019
18/02/2019

Rafał Trzaskowski

Varšavský primátor Rafał Trzaskowski podepsal Varšavskou LGBT+ deklaraci a zavedl pro Varšavu Chartu LGBT+, jíž se varšavská radnice zavázala zlepšit situaci LGBT lidí, například zahrnutím LGBT zkušeností do antidiskriminačních programů a zavedením sexuální výchovy do škol.

18/02/2019

Opozice proti chartě LGBT

Proti Chartě LGBT+ se zvedla ohromná opozice ze strany náboženských a politických osobností, jejíž součástí byli například Polská biskupská konference, první náměstek ministra spravedlnosti Patryk Jaki, zastupující ministr školství, radnice několika měst (1, 2 a 3), vůdce Kukiz’15 Pawel Kukiz, který prohlásil, že Charta LGBT+ „spíše dává práva pedofilům, než aby chránila děti“, a také Dětský ombudsman.

27/03/2019

Zóny bez LGBT

Radní Świdnického okresu schválili deklaraci „Świdnický okres bez LGBT ideologie“. Od té doby se k vytváření „Zón bez LGBT“ připojilo 105 měst a obcí a návrhy na tyto zóny a další lobování proti LGBTI lidem probíhalo v dalších nejméně 50 obcích.

27/03/2019

Místní listina práv rodiny

Zhruba 30 samospráv podepsalo „Místní listinu práv rodiny“, kterou iniciovalo Ordo luris (logo vlevo) – krajně pravicová náboženská nadace, která vede kampaň proti LGBTI právům, nediskriminaci ve školách a usiluje o totální zákaz interrupcí v Polsku.

03/04/2019

Dodávky se slogany

Po Hnězdně jezdilo auto vezoucí banner se slogany namířenými proti LGBT. Mohli jste si přečíst: „LGBT lobby chce učit děti: masturbaci, souhlasu se sexem, prvnímu sexu a orgasmu. Zastavme pedofilii.“ Od té doby se auta a dodávky s podobnými vzkazy začaly objevovat po celé zemi.

26/04/2019

Boží matka rovnosti

Na protest proti tomu, že kněží v Płocké farnosti vytvořili umělý hrob s homofobním vzkazem, Varšavské svobodné aktivistky spustily kampaň, při které v Płocku vyvěšovaly plakáty Panny Marie čenstochovské s duhovou svatozáří, kterou nazvaly „Boží matka rovnosti.“

06/05/2019

Zadržení Elżbiety Podleśne

Ministerstvo vnitra a administrace oznámilo zadržení Elżbiety Podleśne, jedné z aktivistek kampaně „Boží matky rovnosti“, která byla obviněna ze znesvěcování. Ministr Joachim Brudziński ze strany Právo a spravedlnost nazval plakáty „kulturním barbarstvím“.

07/05/2019

Napadena aktivistka Anna Prus

Aktivistka Anna Prus byla napadena slzným plynem při pokusu nalepit plakát Boží matky rovnosti na autobusovou zastávku ve Varšavě. Chystala se tak vyjádřit solidaritu se zadrženou Podleśnou.

04/06/2019

Zákaz průvodu v Řešově

V Řešově byl zakázán Průvod rovnosti na popud starosty Tadeusze Ference, který argumentoval obavami o bezpečnost. Organizátoři se s podporou ombudsmana obrátili na Krajský soud.

06/06/2019

Soud zákaz odvolal

Piotr Kisiel ze strany Právo a spravedlnost volal během zasedání městské rady v Kielcích po zákazu Průvodu rovnosti v Řešově. Soud zákaz odvolal.

17/07/2019

Distribuce samolepek

Gazeta Polska (krajně pravicový polský týdeník) vyhlásila, že bude spolu s příštím číslem zdarma distribuovat samolepky „Zóna bez LGBT“.

20/07/2019

Násilné útoky na průvod v Bialystoku

Během Průvodu rovnosti v Bialystoku došlo k několika násilným útokům. Demonstranti proti LGBT napadali účastníky průvodu a rovněž policisty, kteří pochod doprovázeli. Extrémní povaha útoků naplno ozřejmila, nakolik jsou LGBTI lidé v Polsku zranitelní.

25/07/2019

Zákaz distribuce samolepek

Polský soud v odpovědi na podání lidskoprávních aktivistů zakázal distribuci samolepek „Zóna bez LGBT“. Gazeta Polska začala namísto nich rozdávat samolepky s nápisem „Zóna bez LGBT Ideologie.“

10/09/2019

Dokument LGBT invaze

Veřejnoprávní televize v předvečer nedělních voleb odvysílala dokument s názvem „LGBT invaze“. V něm se tvrdí, že LGBT lidé jsou placení zahraničními neziskovými organizacemi, aby se účastnili Průvodů rovnosti. „Kdo a za jakým účelem financuje LGBT průvody?“ ptá se dokument. „Jaké jsou jejich metody a zdroje financování? Jak tahle ‚LGBT invaze‘ funguje?“

28/09/2019

Výbušniny na průvodu hrdosti

Při průvodu rovnosti v Lublinu musela policie použít vodní děla a pepřový sprej, aby účastníky ochránila před krajně pravicovými protestujícími, přičemž desítky lidí zadržela. 2. října se ukázalo, že dva z protestujících si na průvod přinesli doma vyrobené výbušniny. Jsou obviněni z přechovávání výbušných zařízení.

02/12/2019

Zastavení podpory NGO

Podkarpatské vojvodství zastavilo podporu neziskových organizací, které „podkopávají identitu manželství“. Stalo se tak uplatněním klauzule z Krajské listiny rodinných práv, kterou spoluvytvářelo Ordo luris.

2020
20/02/2020

Kampaň proti LGBT je „informativní a vzdělávací“

Podle rozhodnutí vratislavského soudu je kampaň, která spojuje LGBT s pedofilií, „informativní a vzdělávací“. Tato kampaň, vedená ultrakonzervativní organizací Fundacja Pro, jezdí po městech s vozidly, na nichž se píše, že „LGBT lobby chce vyučovat děti“ a „zastavme pedofilii“. Vyznačuje se logem ukazujícím přeškrtnutou duhovou vlajku.

08/03/2020

Kampaň s názvem „Stop LGBTI“

Kaja Godek z Nadace pro život a rodinu spustila novou kampaň s názvem „Stop LGBTI“, jejímž cílem je sbírat podpisy pro úplný zákaz všech průvodů hrdosti v Polsku.

10/06/2020

Andrzej Duda podepsal Rodinnou chartu

Polský prezident Andrzej Duda jako součást své prezidentské kampaně veřejně podepsal Rodinnou chartu, v níž se, mimo jiné, zavazuje k ochraně instituce manželství (tj. k nepřijatelnosti stejnopohlavních manželství), neudělení souhlasu s adopcemi dětí pro stejnopohlavní páry a ochraně dětí a rodiny před takzvanou „LGBT ideologií“, kterou popsal jako cizí ideologii horší než komunismus a kterou by rád zákonem zakázal ve veřejných institucích.

12/07/2020

Andrzej Duda prezidentem

Andrzej Duda byl znovu zvolen polským prezidentem.

14/07/2020

Zadržení Margot Szutowicz

První zadržení Margot Szutowicz za podíl na poškození homofobní dodávky.

03/08/2020

Další zadržení Margot

Margot byla spolu s dalšími dvěma osobami zadržena podruhé, tentokrát za to, že na veřejnou sochu umístila duhovou vlajku.

07/08/2020

Margot zadržena potřetí

Margot byla zadržena potřetí a na dva měsíce umístěna do vazby. Proti jejímu zatčení protestovaly stovky LGBTI lidí, což vyústilo v policejní zásahy, při kterých bylo použito násilí a bylo zadrženo 48 lidí včetně kolemjdoucích. Zadržení si stěžovali na policejní násilí během zásahů – měli být v policejních autech biti a byla jim odpírána voda a jídlo.

09/08/2020

Margot zůstává ve vazbě

Po intervenci některých poslanců a veřejného ochránce práv byli zadržení lokalizováni a mohli kontaktovat právníky (což jim policie předtím odpírala). Nyní je jim poskytována právní pomoc. Margot zůstává ve vazbě, stále bez možnosti kontaktovat právního zástupce, přestože ji navštívila alespoň představitelka kanceláře Ombudsmana.

13/08/2020

Margot stále ve vazbě

Margot získala možnost kontaktovat právního zástupce.

15/08/2020

Policejní násilí

Při pokusu LGBTI aktivistů zastavit dodávku s homofobními slogany zasahovala policie, která aktivisty za použití násilí odvlekla a pro průjezd vozidla vytvořila ochranný koridor.

16/08/2020

Varšavský průvod proti-LGBT

Policie poskytla ochranu varšavskému průvodu namířenému proti LGBT. Aktivisté z řad LGBTI vytvořili podél trasy průvodu duhový koridor a uspořádali nesouhlasnou demonstraci.

18/08/2020

Financování měst v „zónách bez LGBT“

V reakci na Evropskou komisi, která z programu partnerských měst odmítla financovat města se zónami bez LGBT, se polské ministerstvo spravedlnosti rozhodlo tato města finančně kompenzovat z Fondu spravedlnosti, určeného na pomoc obětem trestných činů. Jako zdůvodnění uvedlo, že dotyčná města se stala „obětí“ nedostatku evropských financí. Odkaz na tiskovou konferenci.

28/08/2020

Margot je propuštěna, ale…

Po úspěšné stížnosti u soudu byla Margot propuštěna ze zadržovací vazby. Třikrát týdně se nadále musí hlásit na policii.

28/08/2020

Katoličtí biskupové o „zakládání klinik“

Polští katoličtí biskupové přijali oficiální stanovisko k otázce LGBT+, které vyzývá k založení „klinik na pomoc lidem, kteří chtějí získat zpět svou… přirozenou sexuální orientaci“. Uvádí se v něm rovněž, že jakékoliv „fyzické či slovní násilí, chuligánství a agrese vůči LGBT+ lidem jsou nepřijatelné“.

29/08/2020

Premiér podporuje stanovisko biskupů

Premiér Mateusz Morawiecky vyjádřil širokou podporu biskupskému stanovisku, aby později prohlásil, že podporuje jen některé jeho „části“. Dodnes se také neohradil proti návrhu na zavádění klinik konverzní terapie.