Realita manželství párů stejného pohlaví v Evropě

V Evropě v současnosti žije cca 740 milionů obyvatel, z toho 46 % (cca 339 mil.) obyvatel již má přístup k rovnému manželství, 15 % obyvatel (cca 108 mil.) žije ve státech a zemích, kde je uzákoněna nějaká nerovnocenná instituce legalizující vztahy osob stejného pohlaví a 39 % (cca. 290 mil.) obyvatel žije v zemích, které prozatím vztahy osob stejného pohlaví z hlediska práva neznají, přičemž 13 států rovnost manželství prozatím ústavně vylučuje.

Více informací najdete v našich delších textech:

Rovnost manželství ve světě

Mapa uznání soužití osob stejného pohlaví v Evropě