Kancelář Veřejného Ochránce Práv vypracovala výzkumnou zprávu, která hovoří o "Zkušenosti LGBT+ lidí s předsudky, diskriminací, obtěžováním a násilím z nenávisti" a podrobně tak zkoumá život ne-heterosexuálních lidí v Česku. Výzkum, jež byl podkladem pro tuto zprávu, byl realizován zapsaným spolkem Prague Pride ve spolupráci s kanceláří veřejné ochránkyně práv v rámci projektu “We are fair” financovaného z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014 - 2020).

Kompletní výzkumnou zprávu publikovala Kancelář Veřejného Ochránce práv zde.

Dotazník k výzkumu byl vypracován ve spolupráci s Queer Geography.
Data zpracoval: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.