Zpracoval: Milda Šlehofer
Fotografie: archiv Jiřího Hromady

Historický přehled klíčových událostí, které vedly k přijetí zákona o registrovaném partnerství. Dosažení registrovaného partnerství bylo klíčovým bodem prvního porevuločního emancipačního hnutí, které představovalo Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR a později Gay Iniciativa (GI) a Gay a lesbická Liga (GLL).

 • 1992

Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR představuje první konkrétní návrh na začleněním registrovaného partnerství do Zákona o rodině a do Občanského zákoníku.

 • 1992

Historicky první petici na podporu registrovaného partnerství podporuje řada významných osobností.

 • březen 1995

SOHO oslovilo prezidenta ČR Václava Havla, předsedu vlády ČR Václava Klause a předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milana Uhdeho a požádalo je o podporu záměru.

 • říjen 1995

SOHO v ČR předkládá první návrh zákona odpovědným státním institucím k posouzení (3 varianty řešení).

 • listopad 1995
  V rozhovoru pro SOHO revue předseda ČSSD Miloš Zeman jako první český vrcholový politik vyjadřuje podporu zákonu o registrovaném partnerství.
 • 08.11.1995

První návrh zákona poprvé zamítnut vládou Václava Klause.

 • 30.11.1995

Prezident Václav Havel v rámci tiskové konference vyjadřuje institu registrovaného partnerství podporu.

 • 17.12.1997

Poslanci Zuzana Rujbrová (KSČM), Jana Gavlasová (ČSSD) a Jaroslav Zvěřina (ODS) předkládají druhý (první poslanecký) návrh zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví poslanecké sněmovně.

 • 21.01.1998

Vláda ČR Josefa Tošovského návrh zákona zamítla.

 • 02.04.1998

Návrh zákona poprvé zamítla i Poslanecká sněmovna (ze 161 přítomných poslankyň a poslanců bylo pro zamítnutí 83 – 18 ODS, 18 SPR-RSČ, 15 KDU-ČSL, 14 ČSSD, 11 ODA, 6 US, 1 nezařazený (potřeba bylo 81) a proti 57 (hlasování č. 161)).

 • 04.02.1999

Poslanci Zuzka Rujbrová (KSČM), Jan Zahradil (ODS), Jitka Kupčová (ČSSD) a Monika Horáková (Unie svobody) sněmovně předkládají třetí (druhý poslanecký) návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví.
10.03.1999 vláda Miloše Zemana zastoupeného 1. místopředsedou vlády Vladimírem Špidlou vyjádřila s tímto návrhem souhlas.

 • 31.03.1999

Poslanecká sněmovna neschválila návrh 6 poslankyň a poslanců na zamítnutí návrhu zákona (hlasování č. 150), neschválila vrácení navrhovateli k dopracování navržené poslancem ODS Markem Bendou (hlasování č. 151). Zákon byl postoupen do druhého čtení.

 • 17.06.1999

Petiční výbor doporučil sněmovně schválit návrh zákona.

 • 29.06.1999

Poslanecká sněmovna projednala návrh zákona v druhém čtení v obecné rozpravě (10. bod programu) a neschválila návrh poslankyň Vlasty Parkanové (KDU-ČSL) a Evy Fischerové (ČSSD) na zamítnutí návrhu zákona (hlasování č. 38).

 • 30.06.1999

Poslanecká sněmovna projednala návrh zákona v druhém čtení v podrobné rozpravě, neschválila návrh poslance Cyrila Svobody (KDU-ČSL) na zamítnutí návrhu zákona (hlasování č. 53) a schválila opětovné vrácení návrhu zákona ústavně právnímu výboru a petičnímu výboru (hlasování č. 54).

 • 12.10.1999

Na 17. schůzi projednala poslanecká sněmovna opět návrh zákona opět v druhém čtení v obecné rozpravě a neschválila návrh poslance Cyrila Svobody (KDU-ČSL) na zamítnutí návrhu zákona (hlasování č. 32) a schválila již třetí postoupení návrhu zákona ústavně právnímu výboru a petičnímu výboru (hlasování č. 33). Obstrukce KDU-ČSL.

 • 02.12.1999

Na 19. schůzi se poslanecká sněmovna vrátila k projednávání návrhu zákona opět v druhém čtení v obecné rozpravě. Návrh poslance Cyrila Svobody (KDU-ČSL) na zamítnutí návrhu zákona byl nejprve schválen (hlasování č. 126), pak bylo hlasování zpochybněno procedurální připomínkou poslancem ČSSD Stanislavem Křečkem (hlasování č. 127) a v následném hlasování č. 128 byl návrh zákona zamítnut – z přítomných 175 poslankyň a poslanců bylo pro zamítnutí 91 (potřeba bylo 88), proti 69 (usnesení č. 631).

 • 04.01.2000

Předseda vlády ČR Miloš Zeman v rozhovoru s Václavem Moravcem vyjadřuje sympatie k menšině homosexuálů.

 • 04.05.2000

Rada vlády ČR pro lidská práva navrhla vládě usnesení o přípravě věcného záměru návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví.

 • 14.06.2000

Vláda ČR Miloše Zemana na své schůzi projednala návrh Rady vlády ČR pro lidská práva na přípravu věcného záměru zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví. Vláda přijala usnesení č. 598 – z přítomných 13 členů vlády hlasovalo 12 pro a nikdo proti.

 • 02.09.2000

Parlament SOHO v ČR schválil transformaci sdružení organizací v občanské sdružení pod názvem Gay iniciativa (GI) v ČR.

 • 17.09.2001

Vláda ČR Miloše Zemana připravila vládní návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví.

 • 13.10.2001

V Praze na náměstí Míru uskutečnil veřejný HAPP(Y)ENING na podporu zákona o partnerském soužití.

 • 25.10.2001

Návrh zákona byl poslaneckou sněmovnou vrácen vládě k přepracování, pro blížící se volby do PS byla ale možnost nového předložení vyloučena.

 • 24.06.2002

ČSSD při sestavování programového prohlášení vlády s US-DEU a KDU-ČSL neopomněla zařadit schválení zákona o registrovaném partnerství, což ovšem odmítla KDU-ČSL.

 • 01.12.2002

Příprava návrhu zákona o registrovaném partnerství se stala součástí legislativního plánu Ministerstva spravedlnosti v ČR pro rok 2003.

 • 23.06.2003

První znění návrhu zákona o registrovaném partnerství a o změně souvisejících zákonů zpracovaný ministerstvem spravedlnosti pod vedením Pavla Rychetského.

 • 04.02.2004

Vláda Vladimíra Špidly odložila projednávání vládního návrhu zákona bez udání důvodu na neurčito (předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek se nechal slyšet, že je vhodnější aby ČSSD návrh předložila jako poslanecký).

 • 21.04.2004

Ve spolupráci s GI v ČR a GLL je vypracován poslanecký návrh (Taťána Fischerová, Jitka Kupčová, Jan Zahradil, Kateřina Konečná, Vlastimil Ostrý, Zdeněk Jičínský, Jaroslav Zvěřina, Vladimír Koníček, Pavel Svoboda) zákona o registrovaném partnerství.

 • 19.05.2004

Vláda ČR Vladimíra Špidly projednala návrh předložený ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády a navrhla vypustit vzájemnou vyživovací povinnost, vztah k dětem a vznik společného jmění manželů a několik dalších dílčích úprav. Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10 a proti 2.

 • 02.06.2004

Církev bratrská a Slezská církev evangelická na konferenci duchovních k rodinné politice ve dnech 31. 5. – 2. 6. přijali stanovisko proti registrovanému partnerství.

 • 18.06.2004

1. čtení návrhu zákona proběhlo na 33. schůzi poslanecké sněmovny. Nejdříve byl hlasován návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, který nebyl přijat. Stejně dopadl i návrh Vlasty Parkanové na zamítnutí zákona. Nakonec byl přikázán k projednání petičnímu výboru.

 • 11.02.2005

Poslanecký návrh zákona nebyl schválen ve třetím čtení o jeden jediný hlas.

 • 07.07.2004

Biskupové Římskokatolické a Řeckokatolické církve, shromáždění na plenárním zasedání České biskupské konference na Velehradě ve dnech 6. a 7. 7. 2004, se připojují k Prohlášení konference duchovních Církve bratrské a Slezské církve evangelické a.v. k rodinné politice.

 • 07.09.2004

GLL předala 273 petičních archů na podporu přijetí zákona o registrovaném partnerství s 4056 podpisy petičnímu výboru poslanecké sněmovny. Petiční výbor na své 31. schůzi doporučil přijetí zákona ve znění schválených pozměňovacích názorů.

 • 16.11.2004

Petiční výbor přijal pozměňující návrh na prodloužení termínu účinnosti návrhu zákona o registrovaném partnerství v tom smyslu, že případně přijatý zákon vstoupí v účinnost tři měsíce po zapsání ve Sbírce zákonů.

 • 29.04.2005

Skupina poslanců předkládá nový poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství se zapracovanými věcnými připomínkami.

 • 25.05.2005

Vláda Jiřího Paroubka zaujala k návrhu zákona neutrální stanovisko.

 • 16.12.2005

Zákon je schválen poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení.

 • 26.01.2006

Návrh zákona o registrovaném partnerství je schválen 45 senátorkami a senátory z 65 přítomných.

 • 16.02.2006

Prezident ČR Václav Klaus zákon vetuje.

 • 15.03.2006

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR veto prezidenta ČR přehlasovala, zákon o registrovaném partnerství byl definitivně schválen jako první v postkomunistických zemí.

 • 01.07.2006

Zákon o registrovaném partnerství vstupuje v platnost, téhož dne uzavírají první partnerství v Ostravě v obřadní síni magistrátu 26letý kuchař Pepa a 42letý železničář Karel.