Abychom mohli přehledně zhodnotit a porovnat aktuální míru společenského přijetí rovnosti manželství, tedy podpory zrovnoprávnění manželství pro osoby stejného pohlaví napříč Evropou, připravili jsme komparativní studii, jejímž výstupem je mapa zobrazující aktuálně platné výsledky řady výzkumů veřejného mínění ve všech evropských státech.

Mapa je interaktivní a po najetí myší vám zobrazí výsledky alespoň z jednoho kvalitního průzkumu veřejného mínění, mnohdy však uvidíte porovnání z většího počtu studií. Barvené výplně jednotlivých států (jejich odstín) zohledňují jen nejadekvátnější studie, protože míra srovnatelnosti jednotlivých studií závisí na stupni podobnosti položené otázky a také stupni podobnosti způsobu provedení výzkumu. Je tedy zohledněn vždy jeden nejadekvátnější výzkum a zbytek je pouze informativně zobrazen.

Klíčové studie jejichž data byly podkladem pro naši komparativní analýzu zahrnují:

EB 2015 - Special Eurobarometer 437 “Discrimination in the EU in 2015”
PEW 2017 - PewResearchCentre Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe
ILGA 2016 - International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association: and the Political: Attitudes to LGBTI People Around the World (Geneva; ILGA, October 2016)
IPSOS 2013 - IPSOS, Same-Sex Marriage Citizens in 16 Countries Assess Their Views on Same-Sex Marriage for a Total Global Perspective, 2013
NDI 2015 - National Democratic Institute Public Opinion Poll in the Balkans on LGBTI Communities (implemented by IPSOS)

Data pro některé státy byla dostupná pouze ze specifických zdrojů: 

Ve 37 tisícovém Lichtenštejnsku byl k dispozici pouze nevědecký průzkum veřejného mínění spuštěný lichtenštejnským deníkem Vaterland na 1159 online čtenářích v roce 2017. Liberální Island se touto otázkou již několik let nezabývá, a proto jsme zobrazili data z poslední dostupné statistiky pořízené výzkumnou organizací Gallup v roce 2004, data jsou sice již nepřístupná online, avšak jsou citovaná v přehledné švédské publikaci Jennie Westlund: "Regnbågsfamiljers ställning i Norden. Politik, rättigheter och villkor" (Duhové rodiny v severských zemích. Politika, práva a podmínky) z roku 2009. Ve Švýcarsku bylo rovněž obtížné získat mezinárodně srovnatelná data, a proto jsme čerpali z aktuální studie místní LGBT organizace Pink Cross z roku 2016, data ze Švýcarska mají proto omezenější srovnatelnost. Data z Turecka pak byla založena na mezinárodní studii IPSOS z roku 2015.

Citační vzor: Michal Pitoňák. "Mapa podpory rovnosti manželství v Evropě", Queergeography.cz [online] - 07/03/2018, [cit. 01/10/2022] , https://www.queergeography.cz/sexualni-obcanstvi/mapa-podpory-rovnosti-manzelstvi-evropa/.