Zdroje: mapa je založena na originální rešerši Queer Geography a je platná k červnu 2020. Z velké části jsme vycházeli z dostupných informací poskytovaných v reportu ILGA - International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association: Carroll, A. and Mendos, L.R., State-Sponsored Homophobia 2017: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition (Geneva; ILGA, May 2017).

Doporučená citace: Michal Pitoňák, Petra Pelcová a Lukáš Pitoňák (2020): Mapa právního postavení ne-heterosexuálních lidí ve světě. Queer Geography. Dostupné online: https://www.queergeography.cz/sexualni-obcanstvi/pravni-postaveni-ne-heterosexualnich-lidi-ve-svete/