Stažitelná verze mapy v PDF


Zdroje: mapa je založena na originální rešerši Queer Geography a je platná k červnu 2019. Z velké části jsme vycházeli z dostupných informací poskytovaných v reportu ILGA – International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association: Carroll, A. and Mendos, L.R., State-Sponsored Homophobia 2017: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition (Geneva; ILGA, May 2017).

Doporučená citace: Queer Geography: Michal Pitoňák a Lukáš Pitoňák, Mapa právního postavení ne-heterosexuálních lidí ve světě, 2019.