V rámci této stránky pro vás budeme přehledně zveřejňovat grafy, které se týkají institutu registrovaného partnerství v Česku. Registrovaná partnerství v Česku mohou uzavírat pouze páry stejného pohlaví od 1. 7. 2006.

Zdroj dat pro registrovaná partnerství: Jan Fiala ve spolupráci s registrujícími matričními úřady
Data zpracovali: Jan Fiala, Michal Pitoňák. Aktuální k 09/2019Uzavřená registrovaná partnerství dle pohlaví mezi 1. 7. 2006 a 30. 6. 2019 (půlroční intervaly)

Poznámka: V roce 2006 bylo možné partnerství uzavírat pouze od 1. 7.


Uzavřená registrovaná partnerství dle pohlaví mezi 1. 7. 2006 a 30. 6. 2019 (roční intervaly, za 2019 prozatím pololetí)

Poznámka: V roce 2006 bylo možné partnerství uzavírat pouze od 1. 7. 

Mapa krajů podle počtu uzavřených registrovaných partnerství

Míra rozpadovosti registrovaných partnerství


Poznámky:
Hodnota je vypočtena z celkového počtu všech uzavřených a rozpadlých partnerství.
Data prozatím nezahrnují výsledky za 2. pololetí 2019.